motto: JSME SEHRANÁ TŘÍDA (a jsme za to rádi)

Naše třída má 22 žáků. Děvčat je pouze 9 a převaha chlapců je opravdu znát (zejména o přestávkách, kdy "mužské" hlasy jsou slyšet až na chodbu). Nedostatky v učení nahrazujeme vstřícností a srdečností. Někteří ve třídě se pomalu stávají přírodovědci a v krabičkách od svačin si pěstují vlastní antibiotika. Najdeme mezi námi i několik sportovců, kteří reprezentují školu na soutěžích, ale většina se spíše věnuje "gaučingu" (pokud možno s mobilem či tabletem v ruce). Také průzkum ve třídě 8. A zvládají někteří na jedničku. Ale když je potřeba něco udělat, někomu pomoci, jdou žerty stranou, napneme síly a pustíme se do práce.

Třídní učitel

Lenka Holasová Třídní učitelka 8. B, metodik prevence

Konzultační hodiny
Dle předchozí domluvy

Rychle k cíli