V letošním školním roce pokračujeme v téměř nezměněné sestavě, tzn. osm chlapců a deset dívek. Poslední změnou byl podzimní odchod jedné žákyně. Třída v současné době funguje jako dobrý kolektiv, žáci jsou k sobě vstřícní, ke konfliktům nedochází. 

Třídní učitel

Jan Patka Třídní učitel 8. B

Konzultační hodiny
Dle předchozí domluvy

Rychle k cíli