O třídě

 

 "Žádný učitel se s námi nenudí".

 

 

Třída 6.B má 28 žáků:

-  16 dívek

- 12 chlapců

 

Tento rok se děti adaptují na 2. stupeň základní školy. Bylo hodně nových informací a povinností, ale myslím, že už si postupně na vše zvykají. Důležité ale je, že se samy shodly na tom, že mají mezi sebou kamarádské vztahy a pokud potřebují, někdo jim vždy pomůže.

Třídní učitel

Konzultační hodiny
Dle předchozí domluvy

Rychle k cíli