Komerční pronájmy

Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022 nabízí k pronájmu tyto nebytové prostory:

  • Malou nebo velkou tělocvičnu za účelem sportovního využití a školní jídelnu za účelem schůze, jednání (např. členů MČ, společenství vlastníků atd.)
  • Pronájmy mohou být jednorázové nebo dlouhodobé
  • Pronájmy jsou vymezené Smlouvou o pronájmu, která se uzavírá na daný školní rok
  • Termíny, časové rozvrhy a ceny pronájmů Vám sdělí ředitelka školy dle časových harmonogramů a potřeb školních výchovně-vzdělávacích aktivit žáků

Pro více informací k pronájmům nebytových prostor se obracejte na ředitelku školy, Mgr. Dagmar Havlíčkovou, na e-mailové adrese havlickova@zsposepneho.cz.

 

Vážení podnájemci,

z rozhodnutí ředitelky školy budou pronájmy nebytových prostor/tělocvičen opět obnoveny pro pevně a neměnně stanovené skupiny účastníků, a to s platností od 1. 9. 2021. 

Prosíme, kontaktujte paní ředitelku Havlíčkovou (v kopii e-mailové komunikace blahova@zsposepneho.cz) ve věci potvrzení zájmu v pokračování pronájmů a dořešení smluvních podmínek. 

Pronájmy nebytových prostor se budou řídit platnými epidemiologickými opatřeními. Aktivity cizích subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a nesouvisí se vzdělávacím procesem, jsou organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt účastníků aktivit realizovaných těmito subjekty s dětmi/žáky/zaměstnanci školy. 

Při střídání provozů je třeba zajistit řádné provětrání, úklid a dezinfekci všech užívaných prostor.

Děkujeme. 

 

 

 

Rychle k cíli