Komerční pronájmy

Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022 nabízí k pronájmu tyto nebytové prostory:

  • Malou nebo velkou tělocvičnu za účelem sportovního využití a školní jídelnu za účelem schůze, jednání (např. členů MČ, společenství vlastníků atd.)
  • Pronájmy mohou být jednorázové nebo dlouhodobé
  • Pronájmy jsou vymezené Smlouvou o pronájmu, která se uzavírá na daný školní rok
  • Termíny, časové rozvrhy a ceny pronájmů Vám sdělí ředitelka školy dle časových harmonogramů a potřeb školních výchovně-vzdělávacích aktivit žáků

Pro více informací k pronájmům nebytových prostor se obracejte na ředitelku školy, Mgr. Dagmar Havlíčkovou, na e-mailové adrese havlickova@zsposepneho.cz.

 

Komerční pronájmy tělocvičen, jídelny, prostor pro konání kroužků do odvolání pozastaveny. 

V případě příznivé epidemiologické situace budou tyto pronájmy znovu obnoveny v lednu 2021.

Sledujte naše webové stránky, včas Vás na obnovení pronájmů upozorníme. 

 

 

Rychle k cíli