Dokumenty

Název dokumentu Odkaz
Školní řád   zde 
Školní řád - Dodatek ke školnímu řádu - Covid-19  zde 
Školní řád - Dodatek č. 2 ke školnímu řádu - distanční výuka zde
Zásady ochrany osobních údajů GDPR * zde
* Pro účely antigenního testování zaměstnanců a žáků školy je zpracovatelem GDPR společnost FYZIOklinika s. r. o., IČ: 242 22 101.  
Preventivní program školy  zde
Provozní řád žákovské knihovny  zde
Řád školní jídelny zde
Vyhláška_1072005_školní stravování zde
Vnitřní řád školní družiny  zde
Školní vzdělávací program – Škola pro 3. tisíciletí zde
Výroční zpráva základní školy_šk. rok 2021_22 zde
Výroční zpráva základní školy_šk. rok 2022_23 zde
Rozpočet na rok 2023 zde
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024_2025 zde
Návrh rozpočtu na rok 2024 zde
Rozvaha – bilance  zde
Výkaz zisku – ztráty  zde

Rychle k cíli