Formuláře

Název formuláře Odkaz
Přestup žáka do Základní školy, Praha 4, Pošepného náměstí 2022 zde
Žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky *  
Žádost o uvolnění žáka z vyučování předmětu tělesná výchova zde
Žádost o uvolnění žáka z vyučování  zde
Žádost o uvolnění žáka z předmětu  zde
Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy  
Žádost o odklad povinné školní docházky  
Žádost o vydání druhopisu vysvědčení  zde
Žádost o povolení vzdělávání podle IVP zde
Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte (vhodné pro školu v přírodě, plavání, ...) zde
Přihláška do školní družiny   zde 
Odhláška ze školní družiny zde
Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny  zde
Zmocnění k vyzvedávání dítěte ze družiny jinou osobou  zde
Zmocnění k vyzvedávání dítěte ze družiny jinou osobou na kroužky  zde 
Objednávka čipů_systém vyzvedávání žáků ze ŠD_BELLhop     zde 
Přihláška ke stravování - šk. rok 2022/2023 zde
Individuální informovaný souhlas rodiče/zákonného zástupce s činností školního psychologa zde

 * informace k zápisům žáků do 1. tříd naleznete v sekci Žáci/Zápis do 1. tříd

Rychle k cíli