Formuláře

Název formuláře Odkaz
Přestup žáka do ZŠ Pošepného náměstí 2022 zde
Žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky Na úpravě formuláře se pracuje, k dispozici bude v průběhu ledna 2021.
Žádost o uvolnění žáka z vyučování předmětu tělesná výchova zde
Žádost o uvolnění žáka z vyučování  zde
Žádost o uvolnění žáka z předmětu  zde
Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy_šk. rok 2021/2022 zde
Žádost o odklad povinné školní docházky_šk. rok 2021/2022 zde
Žádost o vydání druhopisu vysvědčení  zde
Žádost o povolení vzdělávání podle IVP zde
Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte (vhodné pro školu v přírodě, plavání, ...) zde
Přihláška do školní družiny   zde
Odhláška ze školní družiny zde
Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny  zde
Zmocnění k vyzvedávání dítěte ze družiny jinou osobou  zde 
Zmocnění k vyzvedávání dítěte ze družiny jinou osobou na kroužky zde 
Objednávka čipů_systém vyzvedávání žáků ze ŠD_BELLhop    zde
Předběžná přihláška_školní družina_šk. rok 2020_2021 zde
Přihláška do školní družiny_prázdninový provoz_podzimní prázdniny (29. a 30. 10. 2020) zde

 

Rychle k cíli