Dokumenty a formuláře

Formuláře

Název formuláře Odkaz
Přestup žáka do ZŠ Pošepného náměstí 2022 zde
Žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky zde
Žádost o uvolnění žáka z vyučování předmětu tělesná výchova zde
Žádost o uvolnění žáka z vyučování  zde
Žádost o uvolnění žáka z předmětu  zde
Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy_šk. rok 2019/2020 zde
Žádost o odklad povinné školní docházky_šk. rok 2019/2020 zde
Žádost o vydání druhopisu vysvědčení  zde
Žádost o povolení vzdělávání podle IVP zde
Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte (vhodné pro školu v přírodě, plavání, ...) zde
Přihláška do školní družiny  zde
Odhláška ze školní družiny zde
Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny  zde
Přihláška k prázdninovému provozu ŠD_29. - 30. 10. 2019 zde
Zmocnění k vyzvedávání dítěte ze družiny jinou osobou  zde
Zmocnění k vyzvedávání dítěte ze družiny jinou osobou na kroužky zde 

 

Rychle k cíli