Formuláře

Název formuláře Odkaz
Přestup žáka do Základní školy, Praha 4, Pošepného náměstí 2022 zde
Žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky *  
Žádost o uvolnění žáka z vyučování předmětu tělesná výchova zde
Žádost o uvolnění žáka z vyučování  zde
Žádost o uvolnění žáka z předmětu  zde
Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy_šk. rok 2022/2023  zde 
Žádost o odklad povinné školní docházky_šk. rok 2022/2023  
Žádost o vydání druhopisu vysvědčení  zde
Žádost o povolení vzdělávání podle IVP zde
Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte (vhodné pro školu v přírodě, plavání, ...) zde
Přihláška do školní družiny  zde
Odhláška ze školní družiny zde
Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny  zde
Zmocnění k vyzvedávání dítěte ze družiny jinou osobou   zde 
Zmocnění k vyzvedávání dítěte ze družiny jinou osobou na kroužky  zde 
Objednávka čipů_systém vyzvedávání žáků ze ŠD_BELLhop    zde
Prázdninový provoz školní družiny_podzimní prázdniny_šk. rok 21_22 zde
Přihláška ke stravování - šk. rok 2021/2022 zde

 * informace k zápisům žáků do 1. tříd naleznete v sekci Žáci/Zápis do 1. tříd

Rychle k cíli