Aktuální školní rok

Zvonění 

Hodina Od – do Přestávka
0 7,00 – 7,45 7,45 – 8,00
1 8,00 – 8,45 8,45 – 8,55
2 8,55 – 9,40 9,40 – 9,55
3 9,55 – 10,40 10,40 – 11,00
4 11,00 – 11,45 11,45 – 11,55
5 11,55 – 12,40 12,40 – 12,50
6 12,50 – 13,35 13,35 – 13,45
7 13,45 – 14,30 14,30 – 14,40
8 14,40 – 15,25 15,25 – 15,35
9 15,35 – 16,20 16,20 – 16,30
10 16,30 –  


Plán akcí tříd pro šk. rok 2018/2019

1. třídy 

Září Vycházka do okolí školy – místo, kde bydlím, v rámci učiva prvouky
Říjen Halloween – procházka strašidelným hradem
Listopad  Adventní setkání – výroba věnců, dílničky pro děti
Prosinec Beseda s přírodovědci – Ornita – ptáci 
  Vánoční dílny
  Návštěva filmového představení
  Společné zpívání koled
Leden  Zimní návštěva lesa – pozorování a krmení lesních zvířat – v rámci prvouky
Únor Třídní kolo recitační soutěže v rámci projektu "Mladý spisovatel" 
Březen Divadelní představení – KC Zahrada, Výchova mladého diváka
Duben Velikonoční výlet za tradicemi skanzenu
Květen Pasování na čtenáře – akce s účastí rodičů
Červen Školní závěrečný výlet – rozloučení se třídou před prázdninami 

 2. třídy

Září Poznáváme Krčský les – projektový den
  Vycházka do okolí školy – podzim – doplnění učiva prvouky 
Říjen  Exkurze k projektu čtenářské gramotnosti, skanzen – Přerov
  Halloween – Strašidelný zámek 
Listopad  Keramická dílna
  Adventní dílny – výroba věnců
Prosinec Environmentální výchova – Ornita – Ptáci na obzoru 
  Adventní zpívání v hale školy 
  Vánoční písně a kolegy – vystoupení před školou
  Filmové představení v kině Galaxie 
Leden Vycházka do okolí školy – zima, doplnění učiva prvouky
  Knihovna Jírovcovo náměstí, téma "Pohádky"
Únor Valentýnská pošta
  Příprava na soutěž "Mladý spisovatel"
Březen Toulcův dvůr – mláďata na Toulcově dvoře
Duben Keramická dílna – Den matek
   Mamince k svátku – pásmo písní, básní a tanců (akce s rodiči)
Květen Vycházka do okolí – mláďata v přírodě
Červen Škola v přírodě nebo školní výlet (dle nabídky)

3. třídy

Září  Vycházka do okolí
Říjen Vycházka do okolí školy – podzimní příroda
  Halloween – Strašidelný zámek 
Listopad  Keramická dílna
  Výroba adventních věnců
Prosinec  Environmentální výchova – Ornita – Ptáci na obzoru 
  Vánoční dílny
  Vánoční zpívání 
  Přerovský skanzen o Vánocích
  Vánoční představení v kině Galaxie
Leden Exkurze na Letiště Václava Havla
Únor Valentýnská pošta
  Příprava na soutěž "Mladý spisovatel"
Březen Literární soutěž "Mladý spisovatel"
Duben Kompletace projektu čtenářské gramotnosti "My před sto lety"
  Velikonoce na statku
  Keramická dílna
Květen Vycházka do přírody
Červen Škola v přírodě
  Školní výlet – Botanicus

4. třídy

Září Vycházka do okolí školy 
Říjen Vycházka do okolí školy – podzim
  Halloween – Strašidelný zámek
Listopad Tvůrčí dílna
  Výroba adventních věnců
  Planetárium Praha (8. 11.) – Pozorujeme oblohu
Prosinec  Environmentální obloha – Ornita – Ptáci na obzoru (12. 12.)
  Vánoční dílny
  Adventní zpívání 
  Vánoční představení v kině Galaxie
Leden Workshop – Dějiny udatného českého národa s Lucií Seifertovou
Únor Valentýnská pošta
  Příprava na soutěž "Mladý spisovatel"
  Planetárium Praha – Vesmír kolem nás (28. 2.)
Březen Literární soutěž "Mladý spisovatel"
  Divadlo D21 (12. 3., Fimfárum) – "Až opadá listů z dubu"
Duben Kompletace projektu čtenářské gramotnosti "My před sto lety"
  Keramická dílna
Květen Vycházka do přírody
Červen Škola v přírodě
  Školní výlet dle nabídky

5. třídy

Září  
Říjen Planetárium (1. 10.) – Kde začíná vesmír? (5. A, 5. B)
  Projekt čtenářské gramotnosti (26. 10.) – rozdělení témat losováním (5. A, 5. B, 5. C)
  Strašidelný zámek (5. A)
  Toulcův dvůr – "Jak se peče chleba" (5. B)
Listopad  Toulcův dvůr – "Cesta kolem světa" (5. B) 
  Halloween – Strašidelné komnaty (5. B)
  Čtenářská gramotnost – výstava v Národním muzeu (5. C) 
   Divadlo v Dlouhé – divadelní inscenace "Jak jsem se ztratil" (19. 11., 5. C)
Prosinec Ornita - Ptáci na obzoru (12. 12., 5. A, 5. B, 5. C) 
  Divadlo v Dlouhé - divadelní inscenace "Jak jsem se ztratil" (5. A, 5. B)
  Kino (5. A)
  Čertův měšec - Mikulášské hrátky (5. B)
  Vánoční dílny (5. B)
Leden Soutěž v porozumění textu (5. B) 
Únor Projekt čtenářské gramotnosti – soutěž v porozumění textu (16. – 22. 2., 5. A) 
  Valentýnská pošta (5. B)
  Projekt čtenářské gramotnosti – soutěž v porozumění textu (18. – 28. 2., 5. C)
Březen Mladý spisovatel (18. 3., 5. A, 5. B, 5. C) 
  Návštěva knihovny (5. B)
Duben Projekt čtenářské gramotnosti – kompletace (24. – 25. 4., 5. A, 5. C)
  Národní muzeum – stálá expozice (5. B)
Květen Školní výlet na Říp (5. C) 
  Škola v přírodě (5. C)
Červen Dětský den (5. A)
  Den dětí (5. B)

6. třídy

Září  
Říjen Beseda v MK Opatov, téma "Pověsti (9. 10.)
  Projekt čtenářské gramotnosti – rozdělení témat losováním (26. 10.)
  Planeta Země (31. 10.)
  Strašidelný zámek
Listopad   
Prosinec Kino
Leden  
Únor Projekt čtenářské gramotnosti – soutěž v porozumění textu (18. – 28. 2.)
Březen Mladý spisovatel (19. 3.)
Duben Projekt čtenářské gramotnosti – kompletace (24. – 25. 2.)
Květen  
Červen Den dětí 

 7. třídy

Září  
Říjen Beseda v MK Opatov – práce s literárním textem (12. 10. 2018, 7. A, 7. B)
  Projekt čtenářské gramotnosti "My před 100 lety"– začátek celoškolního projektu – výběr témat losováním (26. 10. 2018, 7. A)
  Halloween (7. A)
  Planeta Země – zeměpisný pořad (31. 10. 2018, 7. A, 7. B)
  Strašidelný zámek (7. B)
Listopad  Projekt čtenářské gramotnosti – výstava k výročí vzniku republiky (7. A)
  Toulcův dvůr - program EVVO – Mléčná dráha (7. A)
  Výstava v Národním muzeu k výročí založení republiky (7. A)
Prosinec Čertův měšec (7. A)
  Vánoční dílny (7. A)
  Filmové představení – kino Galaxie (7. A)
  Toulcův dvůr (7. B)
  Filmové představení (výchova filmového diváka) – 7. B
Leden  
Únor Projekt čtenářské gramotnosti – soutěž v porozumění textu (18. – 28. 2., 7. A, 7. B)
  Den sv. Valentýna (7. A, 7. B)
Březen Beseda v MK Opatov – povídka (12. 3., 7. A, 7. B)
  Projekt čtenářské gramotnosti – Mladý spisovatel – literární soutěž v autorské tvorbě (19. 3., 7. A) 
Duben  Projekt čtenářské gramotnosti – kompletace a prezentace (24. – 25. 4., 7. A, 7. B) 
Květen Projekt zaměřený na podnikavost a kreativitu (7. A)
  Královská cesta (procházka středověkou Prahou) – 7. B
Červen Den dětí (7. A, 7. B)
  Školní výlet (7. A)
  Školní exkurze (rozloučení se školním rokem) – 7. B

8. třídy

Září Evropský den jazyků – připomenutí při výuce (26. 9. 2018, 8. A) 
  Čistírna odpadních vod (27. 9. 2018, 8. B)
Říjen Projekt třídy na oslavu výročí školy – výběr námětu, návrhy (8. A)
  Příprava třídní části celoškolního projektu "My před sto lety" (8. A)
  Beseda v MK Opatov (23. 10. 2018, 8. A, 8. B)
  Planeta Země (31. 10. 2018, 8. A)
  Projekt čtenářské gramotnosti (26. 10. 2018, 8. B)
Listopad Strašidelný zámek – Halloween (tradice a zvyky anglosaských zemí – připrava a realizace herního dopoledne pro mladší spolužáky) – 8. A 
  Schola Pragensis (23. 11. 2018, 8. B) 
  Výstava v Národním muzeu (8. B) 
Prosinec  Čertův měšec (8. A)
  Vánoční výzdoba, vánoční dílny, vánoční besídka (8. A)
  Kino (8. A)
Leden Projekt třídy "My před 100 lety" – průběžná realizace (8. A)
Únor Den sv. Valentýna – tradice a zvyky cizích zemí (8. A)
  Soutěž v porozumění textu (18. – 28. 2., 8. B)
Březen Projekt "My před sto lety" – průběžná realizace (8. A)
  Technické muzeum (8. A)
  Mladý spisovatel (19. 3., 8. B)
Duben Beseda v MK Opatov, téma "Fantasy literatura" (2. 4., 8. A, 8. B)
Květen Realizace projektu "My před sto lety" – 8. A
  Projekt Čtenářské gramotnosti – kompletace (24. – 25. 4., 8. B)
Červen Den dětí (1. 6., 8. A, 8. B)

9. třídy

Září  PPP – profitesty, 16 žáků (24. 9. 2018. 9. A) 
  Čistírna odpadních vod (27. 9., 9. A, 9. B
Říjen Planeta Země – zeměpisný pořad (31. 10. 2018, 9. A, 9. B)
  Organizace školní akce (9. B)
  Strašidelný zámek (9. B)
Listopad Schola Pragensis (22. 11. 2018, 9. A, 9. B)
  MK Opatov (9. B)
Prosinec Beseda v MK Opatov – současní čeští spisovatelé (11. 12. 2018, 9. A)
  Mikulášská nadílka žákům MŠ a 1. stupně ZŠ (9. B)
Leden  
Únor Projekt čtenářské gramotnosti – Mladý spisovatel (9. B)
Březen Projekt čtenářské gramotnosti – Mladý spisovatel (9. A)
  Příprava na přijímací zkoušky (9. B)
Duben Beseda v MK Opatov – samizdatová literatura (4. 4., 9. A)
  Projekt čtenářské gramotnosti (9. B)
Květen Průhonický park (9. A)
  Návštěva Terezína, památníku fašistického odboje (9. B)
Červen Rozloučení s "deváťáky " (9. A)
  Den dětí (9. A)
  Organizace dětského dne (9. B)
  Škola v přírodě (9. B)

Rychle k cíli