Aktuální školní rok

Zvonění 

Hodina Od – do Přestávka
0 7,00 – 7,45 7,45 – 8,00
1 8,00 – 8,45 8,45 – 8,55
2 8,55 – 9,40 9,40 – 9,55
3 9,55 – 10,40 10,40 – 11,00
4 11,00 – 11,45 11,45 – 11,55
5 11,55 – 12,40 12,40 – 12,50
6 12,50 – 13,35 13,35 – 13,45
7 13,45 – 14,30 14,30 – 14,40
8 14,40 – 15,25 15,25 – 15,35
9 15,35 – 16,20 16,20 – 16,30
10 16,30 –  


Plán akcí tříd pro šk. rok 2019/2020

1. třídy (1. A, 1. B)

Září Vycházka do okolí naší školy - k učivu PRV
  Poznáváme okolí našeho bydliště - naučná vycházka (přichází podzim)
Říjen Meandry Kunratického potoka - příprava k celoškolnímu projektu 
  Halloween - Strašidelný zámek 
Listopad  Za historií našeho okolí - naučná vycházka (Hrádek)
  Keramická dílna
  Adventní dílny - výroba adventních věnců
Prosinec Adventní zpívání v hale školy
  Divoká školní zahrada - environmentální výchova (Ornita)
  Vánoční písně a koledy - vystoupení před školou 
  Filmové představení v kině Centrum Chodov
Leden  Zima v přírodě - vycházka do okolí školy (doplnění učiva PRV)
Únor Valentýnská pošta
  Knihovna Jírovcovo náměstí, téma "Pohádky"
  Příprava na soutěž Mladý spisovatel
Březen Skanzen Přerov - Velikonoce (doplnění učiva k PRV)
Duben Keramická dílna - Den matek
  Mamince k svátku - pásmo písní, básní a tanců (akce s rodiči)
  Výhledy na Prahu - doplnění učiva PRV
  Vyšehrad - řeka Vltava - v rámci celoškolního projektu 
Květen Vycházka do okolí školy - mláďata v přírodě 
  Toulcův dvůr - mláďata na Toulcově dvoře
Červen Hora Říp - exkurze (doplnění učiva PRV)

 1. třídy (1. C - vzdělávací program Začít spolu)

Září Vycházka do okolí 
Říjen  Třídění odpadu
  Zemědělské muzeum, projekt Ptáci kolem nás 
  Halloween
Listopad  Návštěva složek IZS
  Planetárium, program: Anička a nebešťánek
  Adventní dílny
Prosinec Divadlo S + H, Hurvínek a Mikuláš
  Ornita
  Adventní zpívání v hale školy
  Ježiškova pošta
Leden Zemědělské muzeum, Voda kolem nás
Únor Valentýnský program
  Příprava na soutěž Mladý spisovatel
Březen Pěstitelská činnost 
Duben Výroba dárků na Den matek
  Vyšehrad - vycházka 
Květen Návštěva Toulcova dvora - mláďata
Červen Výlet do ZOO
  Škola v přírodě

2. třídy (2. A, 2. B, 2. C)

Září Dentální hygiena pro děti 
  Lesní čarování - přednáška a beseda Lesy ČR
Říjen  Vycházka do okolí školy v rámci učiva prvouky
  Halloween - návštěva strašidelného zámku - tradice a zvyky anglosaských zemí
Listopad  Výroba adventních věnců a vánoční dílny pro dětí - společná akce dětí, rodičů a školy 
Prosinec Divoká školní zahrada - Ornita
  Vánoční dílna
  Filmové představení - kino Chodov
Leden Zimní návštěva lesa v rámci učiva prvouky - pozorování a krmení lesních zvířat 
  Příprava projektu Člověk a životní prostředí
Únor Den sv. Valentýna - tradice a zvyky cizích zemí - výroba Valentinky 
  Návštěva divadelního představení v KC Zahrada
  Příprava na soutěž Mladý spisovatel - třídní kolo
Březen Návštěva knihovny Jírovcovo náměstí
  Soutěž Mladý spisovatel
Duben Den Země - environmentální akce - Oslava Dne Země
  Návštěva Toulcova dvora 
Květen Vycházka do Kunratického lesa - jaro v přírodě
  Sportovní den v rámci MDD
Červen Škola v přírodě, školní výlet, rozloučení se školou u srubu Gizela

3. třídy (3. A, 3. B, 3. C)

Září  Vycházka do okolí školy - v rámci učiva PRV
  Lesní čarování - environmentálně naučný program s lesníkem
Říjen Halloween - Strašidelný zámek 
  Toulcův dvůr - naučný program (Pečení chleba)
  iQport - projekt na lodi (pouze 3. C)
Listopad  Planetárium - Polaris (20. 11. 2019)
Prosinec  Mikulášská nadílka 
  Vánoční dílna - celoškolní akce 
  Návštěva filmového představení - celoškolní akce 
  Vánoční výroba mýdla - výlet s CK2 (16. 12. 2019)
  Ornita - beseda na téma "Divoká školní zahrada"
Leden Zimní návštěva lesa - pozorování a krmení lesních zvířat (v rámci učiva)
Únor Valentýnská pošta
  Čtenářská gramotnost - práce s textem
Březen Mladý spisovatel 
  Divadlo (KC Zahrada) 
Duben Zvyky a tradice o Velikonocích - Toulcův dvůr/CK2
Květen Škola v přírodě
Červen Sportovní den/Den dětí
  Rouzloučení před prázdninami - společná akce s rodiči 

4. třídy (4. A, 4. B, 4. C)

Září Do lesa s lesníkem
  Evropský den jazyků - vyučující Aj (26. 9.) - pouze 4. C
Říjen Dentální hygiena 
  Tonda Obal na cestách (třídění odpadu)
  Kutná Hora - středověké město 
  Strašidelný zámek
  Planetárium (dle nabídky) - pouze 4. C
Listopad Vyšehrad a vyšehradské kasematy 
Prosinec  Sklárna Nižbor a medvědi z Večerníčku  
  Ornita - divoká školní zahrada 
  Mikulášská nadílka
  Vánoční dílny - třídní projekt 
  Filmové představení v kině 
Leden Vodní dům
Únor  
Březen Včelí svět
  Canisterapie
Duben Naše vlast (slavné osobnosti na hoře Říp) 
  Felinoterapie
  Velikonoční dílny - třídní projekt 
Květen Kozí farma a brusírna perel 
Červen Kontaktní program se zvířaty v ZOO Chleby 
  HOP

 5. třídy (5. A)

Září Do lesa s lesníkem
Říjen Knihovna Opatov - Řecké báje a mýty
  Tonda obal - program EVVO - třídění odpadu
Listopad  Planetárium - Kde začíná Vesmír 
Prosinec Ornita - Divoká školní zahrada 
  Vánoční dílny
Leden Divadlo - Straka v říši Entropie 
Únor Planetárium - pohyby Země 
Březen Mladý spisovatel 
Duben Toulcův dvůr 
Květen Škola v přírodě 
Červen HOP - sportovní soutěže pro děti (Olympiáda) 

5. třídy (5. B, 5. C)

Září Lesy Hl. města Prahy - Do lesa s lesníkem (EVVO, 25. 9.)
  Evropský den jazyků (26. 9.)
Říjen Knihovna Opatov - Řecké báje a mýty (10. 10.)
  Divadelní představení a tvůrčí dílny (Divadlo D21 - Prozření mladého horáčka
  Halloween - Strašidelný zámek
Listopad  Planetárium Praha - Kde začíná vesmír (EVVO, 7. 11.)
Prosinec Ornita - Divoká školní zahrada (EVVO, 12. 12.)
  Cinema City Chodov - filmové představení
  Vánoční dílny, adventní zpívání
Leden Divadelní představení - Straka v říši Entropie (Divadlo D21)
Únor Planetárium Praha - Pohyby Země (13. 2.)
Březen Toulcův dvůr - výukový program (program bude upřesněn)
Duben Kulturní památka Vyšehrad - exkurze + výukový program "Mise Vyšehrad"
  Kompletace projektu - Životní prostředí
Květen Škola v přírodě 
Červen Dětský den
  Třídní výlet - upřesněno v průběhu školního roku
  Olympiáda - sportovní akce

6. třídy (6. A)

Září  
Říjen Kohezní program primární prevence
Listopad  Zeměpisný program - Planeta Země 3000 
Prosinec  Program v městské knihovně
Leden Výchovný koncert 
Únor Technické muzeum 
Březen Čtenářská gramotnost - třídní kolo 
Duben ZOO 
Květen Třídní výlet - Sv. Jan pod Skalou 
Červen HOP 

6. třídy (6. B)

Září Knihovna Opatov, ilustrátor knih (beseda a výstava)
Říjen Projekt EVVO - výběr témat
  Národní technické muzeum
Listopad  Tvůrčí dílna Národního divadla Kytice
  Halloween - strašidelné komnaty
  Planeta Země - kino Světozor
Prosinec Čertův měšec - Mikulášské hrátky
  Vánoční dílny
Leden Knihovna Opatov - Pověst
Únor Valentýnská pošta
Březen Mladý spisovatel - literární soutěž
Duben Národní galerie - Veletržní palác (exkurze)
Květen Knihovna Opatov - moderní pohádka
Červen Školní olympijské hry
  Den dětí
  Exkurze Temelín a město Písek

7. třídy (třída 7. A)

Září  
Říjen Projekt EVVO - stanovení a zápis dílčích témat a názvů projektů tříd
Listopad  Strašidelný zámek
  Planeta Země (prosíme ještě jednu osobu o doprovod)
Prosinec Čertův měšec
  Kino
Leden Beseda v MK Opatov - práce s literárním textem
Únor  
Březen Lyžařský výcvikový kurz - přihlášení žáci
  Mladý spisovatel - školní kolo
  Mladý spisovatel - obvodní kolo
Duben Projekt EVVO - kompletace 
Květen Beseda v MK Opatov - povídka, autoři
  IQlandia Liberec
Červen Den dětí
  HOP

7. třídy (třída 7. B)

Září Naučný zeměpisný program Planeta Země
  Výtvarná výchova v lese - stavění lesních příbytků
Říjen  
Listopad Oslava Halloween - příprava masek + výtvarná dílna
Prosinec  Vánoční dílna (celoškolní + třídní)
  Návštěva kina
  Čertův měšec
  Vánoční besídka třídy
Leden MLP Opatov - práce s literárním textem
Únor  Oslava svátku sv. Valentýna - příprava třídy + výtvarná dílna 
Březen  
Duben Velikonoční dílna ve třídě
Květen Anglické projekty
  MLP Opatov - povídka, autoři
Červen Den dětí
Listopad - červen  Celoškolní projekty školyRychle k cíli