Aktuální školní rok

Zvonění 

Hodina Od – do Přestávka
0 7,00 – 7,45 7,45 – 8,00
1 8,00 – 8,45 8,45 – 8,55
2 8,55 – 9,40 9,40 – 9,55
3 9,55 – 10,40 10,40 – 11,00
4 11,00 – 11,45 11,45 – 11,55
5 11,55 – 12,40 12,40 – 12,50
6 12,50 – 13,35 13,35 – 13,45
7 13,45 – 14,30 14,30 – 14,40
8 14,40 – 15,25 15,25 – 15,35
9 15,35 – 16,20 16,20 – 16,30
10 16,30 –  


Plán akcí tříd pro šk. rok 2019/2020

1. třídy (1. A, 1. B)

Září Vycházka do okolí naší školy - k učivu PRV
  Poznáváme okolí našeho bydliště - naučná vycházka (přichází podzim)
Říjen Meandry Kunratického potoka - příprava k celoškolnímu projektu 
  Halloween - Strašidelný zámek 
Listopad  Za historií našeho okolí - naučná vycházka (Hrádek)
  Keramická dílna
  Adventní dílny - výroba adventních věnců
Prosinec Adventní zpívání v hale školy
  Divoká školní zahrada - environmentální výchova (Ornita)
  Vánoční písně a koledy - vystoupení před školou 
  Filmové představení v kině Centrum Chodov
Leden  Zima v přírodě - vycházka do okolí školy (doplnění učiva PRV)
Únor Valentýnská pošta
  Knihovna Jírovcovo náměstí, téma "Pohádky"
  Příprava na soutěž Mladý spisovatel
Březen Skanzen Přerov - Velikonoce (doplnění učiva k PRV)
Duben Keramická dílna - Den matek
  Mamince k svátku - pásmo písní, básní a tanců (akce s rodiči)
  Výhledy na Prahu - doplnění učiva PRV
  Vyšehrad - řeka Vltava - v rámci celoškolního projektu 
Květen Vycházka do okolí školy - mláďata v přírodě 
  Toulcův dvůr - mláďata na Toulcově dvoře
Červen Hora Říp - exkurze (doplnění učiva PRV)

 1. třídy (1. C - vzdělávací program Začít spolu)

Září Vycházka do okolí 
Říjen  Třídění odpadu
  Zemědělské muzeum, projekt Ptáci kolem nás 
  Halloween
Listopad  Návštěva složek IZS
  Planetárium, program: Anička a nebešťánek
  Adventní dílny
Prosinec Divadlo S + H, Hurvínek a Mikuláš
  Ornita
  Adventní zpívání v hale školy
  Ježiškova pošta
Leden Zemědělské muzeum, Voda kolem nás
Únor Valentýnský program
  Příprava na soutěž Mladý spisovatel
Březen Pěstitelská činnost 
Duben Výroba dárků na Den matek
  Vyšehrad - vycházka 
Květen Návštěva Toulcova dvora - mláďata
Červen Výlet do ZOO
  Škola v přírodě

2. třídy (2. A, 2. B, 2. C)

Září Dentální hygiena pro děti 
  Lesní čarování - přednáška a beseda Lesy ČR
Říjen  Vycházka do okolí školy v rámci učiva prvouky
  Halloween - návštěva strašidelného zámku - tradice a zvyky anglosaských zemí
Listopad  Výroba adventních věnců a vánoční dílny pro dětí - společná akce dětí, rodičů a školy 
Prosinec Divoká školní zahrada - Ornita
  Vánoční dílna
  Filmové představení - kino Chodov
Leden Zimní návštěva lesa v rámci učiva prvouky - pozorování a krmení lesních zvířat 
  Příprava projektu Člověk a životní prostředí
Únor Den sv. Valentýna - tradice a zvyky cizích zemí - výroba Valentinky 
  Návštěva divadelního představení v KC Zahrada
  Příprava na soutěž Mladý spisovatel - třídní kolo
Březen Návštěva knihovny Jírovcovo náměstí
  Soutěž Mladý spisovatel
Duben Den Země - environmentální akce - Oslava Dne Země
  Návštěva Toulcova dvora 
Květen Vycházka do Kunratického lesa - jaro v přírodě
  Sportovní den v rámci MDD
Červen Škola v přírodě, školní výlet, rozloučení se školou u srubu Gizela

3. třídy (3. A, 3. B, 3. C)

Září  Vycházka do okolí školy - v rámci učiva PRV
  Lesní čarování - environmentálně naučný program s lesníkem
Říjen Halloween - Strašidelný zámek 
  Toulcův dvůr - naučný program (Pečení chleba)
  iQport - projekt na lodi (pouze 3. C)
Listopad  Planetárium - Polaris (20. 11. 2019)
Prosinec  Mikulášská nadílka 
  Vánoční dílna - celoškolní akce 
  Návštěva filmového představení - celoškolní akce 
  Vánoční výroba mýdla - výlet s CK2 (16. 12. 2019)
  Ornita - beseda na téma "Divoká školní zahrada"
Leden Zimní návštěva lesa - pozorování a krmení lesních zvířat (v rámci učiva)
Únor Valentýnská pošta
  Čtenářská gramotnost - práce s textem
Březen Mladý spisovatel 
  Divadlo (KC Zahrada) 
Duben Zvyky a tradice o Velikonocích - Toulcův dvůr/CK2
Květen Škola v přírodě
Červen Sportovní den/Den dětí
  Rouzloučení před prázdninami - společná akce s rodiči 

4. třídy (4. A, 4. B, 4. C)

Září Do lesa s lesníkem
  Evropský den jazyků - vyučující Aj (26. 9.) - pouze 4. C
Říjen Dentální hygiena 
  Tonda Obal na cestách (třídění odpadu)
  Kutná Hora - středověké město 
  Strašidelný zámek
  Planetárium (dle nabídky) - pouze 4. C
Listopad Vyšehrad a vyšehradské kasematy 
Prosinec  Sklárna Nižbor a medvědi z Večerníčku  
  Ornita - divoká školní zahrada 
  Mikulášská nadílka
  Vánoční dílny - třídní projekt 
  Filmové představení v kině 
Leden Vodní dům
Únor  
Březen Včelí svět
  Canisterapie
Duben Naše vlast (slavné osobnosti na hoře Říp) 
  Felinoterapie
  Velikonoční dílny - třídní projekt 
Květen Kozí farma a brusírna perel 
Červen Kontaktní program se zvířaty v ZOO Chleby 
  HOP

 5. třídy (5. A)

Září Do lesa s lesníkem
Říjen Knihovna Opatov - Řecké báje a mýty
  Tonda obal - program EVVO - třídění odpadu
Listopad  Planetárium - Kde začíná Vesmír 
Prosinec Ornita - Divoká školní zahrada 
  Vánoční dílny
Leden Divadlo - Straka v říši Entropie 
Únor Planetárium - pohyby Země 
Březen Mladý spisovatel 
Duben Toulcův dvůr 
Květen Škola v přírodě 
Červen HOP - sportovní soutěže pro děti (Olympiáda) 

5. třídy (5. B, 5. C)

Září Lesy Hl. města Prahy - Do lesa s lesníkem (EVVO, 25. 9.)
  Evropský den jazyků (26. 9.)
Říjen Knihovna Opatov - Řecké báje a mýty (10. 10.)
  Divadelní představení a tvůrčí dílny (Divadlo D21 - Prozření mladého horáčka
  Halloween - Strašidelný zámek
Listopad  Planetárium Praha - Kde začíná vesmír (EVVO, 7. 11.)
Prosinec Ornita - Divoká školní zahrada (EVVO, 12. 12.)
  Cinema City Chodov - filmové představení
  Vánoční dílny, adventní zpívání
Leden Divadelní představení - Straka v říši Entropie (Divadlo D21)
Únor Planetárium Praha - Pohyby Země (13. 2.)
Březen Toulcův dvůr - výukový program (program bude upřesněn)
Duben Kulturní památka Vyšehrad - exkurze + výukový program "Mise Vyšehrad"
  Kompletace projektu - Životní prostředí
Květen Škola v přírodě 
Červen Dětský den
  Třídní výlet - upřesněno v průběhu školního roku
  Olympiáda - sportovní akce

6. třídy (6. A)

Září  
Říjen Kohezní program primární prevence
Listopad  Zeměpisný program - Planeta Země 3000 
Prosinec  Program v městské knihovně
Leden Výchovný koncert 
Únor Technické muzeum 
Březen Čtenářská gramotnost - třídní kolo 
Duben ZOO 
Květen Třídní výlet - Sv. Jan pod Skalou 
Červen HOP 

6. třídy (6. B)

Září Knihovna Opatov, ilustrátor knih (beseda a výstava)
Říjen Projekt EVVO - výběr témat
  Národní technické muzeum
Listopad  Tvůrčí dílna Národního divadla Kytice
  Halloween - strašidelné komnaty
  Planeta Země - kino Světozor
Prosinec Čertův měšec - Mikulášské hrátky
  Vánoční dílny
Leden Knihovna Opatov - Pověst
Únor Valentýnská pošta
Březen Mladý spisovatel - literární soutěž
Duben Národní galerie - Veletržní palác (exkurze)
Květen Knihovna Opatov - moderní pohádka
Červen Školní olympijské hry
  Den dětí
  Exkurze Temelín a město Písek

7. třídy (třída 7. A)

Září  
Říjen Projekt EVVO - stanovení a zápis dílčích témat a názvů projektů tříd
Listopad  Strašidelný zámek
  Planeta Země (prosíme ještě jednu osobu o doprovod)
Prosinec Čertův měšec
  Kino
Leden Beseda v MK Opatov - práce s literárním textem
Únor  
Březen Lyžařský výcvikový kurz - přihlášení žáci
  Mladý spisovatel - školní kolo
  Mladý spisovatel - obvodní kolo
Duben Projekt EVVO - kompletace 
Květen Beseda v MK Opatov - povídka, autoři
  IQlandia Liberec
Červen Den dětí
  HOP

7. třídy (třída 7. B)

Září Naučný zeměpisný program Planeta Země
  Výtvarná výchova v lese - stavění lesních příbytků
Říjen  
Listopad Oslava Halloween - příprava masek + výtvarná dílna
Prosinec  Vánoční dílna (celoškolní + třídní)
  Návštěva kina
  Čertův měšec
  Vánoční besídka třídy
Leden MLP Opatov - práce s literárním textem
Únor  Oslava svátku sv. Valentýna - příprava třídy + výtvarná dílna 
Březen  
Duben Velikonoční dílna ve třídě
Květen Anglické projekty
  MLP Opatov - povídka, autoři
Červen Den dětí
Listopad - červen  Celoškolní projekty školy

8. třídy (třída 8. A)

Září Čistička odpadních vod - exkurze (30. 9.)
Říjen  Planeta Země - zeměpisný pořad (25. 11.)
  Beseda v MK Opatov - práce s literárním textem (12. 10.)
  Projekt EVVO - začátek celoškolního projektu - výběr témat losováním
  Halloween
Listopad  Planeta Země - zeměpisný pořad (25. 11.)
  Schola Pragensis (29. 11.)
Prosinec Čertův měšec
  Vánoční dílny
  Výchova filmového diváka - filmové představení
Leden Program EVVO - Naše řeky
Únor  Den sv. Valentýna
  Beseda v MK Opatov (22. 2. 2020)
Březen Lyžařský výcvikový kurz 
  Mladý spisovatel - školní kolo literární soutěže v autorské tvorbě (11. - 13. 2. 2020) 
  Mladý spisovatel - obvodní kolo literární soutěže v autorské tvorbě 
Duben Beseda MK Opatov (16. 4. 2020)
Květen Prohlídka budovy Národního divadla (4. 5. 2020)
Červen HOP
  Školní výlet 

8. třídy (8. B)

Září Čistička odpadních vod (exkurze)
Říjen Strašidelný zámek
  Projekt EVVO - vybrání tématu, počátek práce 
Listopad  Planeta Země 3000 - Kolumbie
  Schola Pragensis
Prosinec Čertův měšec
  Filmové představení (výchova filmového diváka) 
Leden  
Únor Beseda v MK Opatov (Básník v báglu)
Březen Toulcův dvůr 
  Mladý spisovatel
Duben Beseda v MK Opatov (Fantasy literatura)
  Projekt EVVO - kompletace 
Květen IQlandia Liberec
  IPS Praha 3 (volba povolání)
Červen Den dětí
  HOP
  Školní exkurze (rozloučení se školním rokem)

9. třídy (9. A)

Září Čistička odpadních vod (23. 9.)
Říjen Celoškolní projekt "Člověk a životní prostředí" - výběr tématu 
  Příprava třídní části celoškolního projektu - návrhy na zpracování a realizace 
  Literární exkurze - Strž u Dobříše (2. 10.)
Listopad  Strašidelný zámek - Halloween - tradice a zvyky anglosaských zemí - příprava a realizace herního dopoledne pro mladší žáky
  Planeta Země - Kolumbie - kino Světozor (25. 11. v 11.45 hod.)
Prosinec Zážitkový program pro spolužáky 1. stupně - Čerti
  Vánoční výzdoba, vánoční dílny, vánoční besídka
  Kino
Leden Projekt třídy - průběžná realizace - sběr dat a zpracování
Únor Den sv. Valentýna - tradice a zvyky cizích zemí - Valentýnská pošta (organizace)
  Projekt třídy - průběžná realizace 
Březen Den otevřených dveří školy - organizace (25. 3.)
Duben Beseda v MK Opatov, téma: Samizdatová literatura (7. 4.)
Květen Realizace projektu
  Pevnost Terezín, Památník Lidice, Památník heydrichiády, Pelschlův palác 
Červen Den dětí - organizace (1. 6.)
  HOP - organizace

9. třídy (9. B)

Září  
Říjen Literární exkurze - Strž u Dobříše (2. 10.)
  Projekt EVVO - stanovení a zápis dílčích témat a názvů projektů tříd
Listopad Planeta Země (25. 11.)
  Schola Pragensis (29. 11.)
Prosinec Čertův měšec
  Kino (vánoční představení)
Leden Geopark Spořilov - exkurze v rámci přírodopisu 9. třídy 
Únor  
Březen Lyžařský výcvikový kurz - přihlášení žáci
  Mladý spisovatel - školní kolo (12. 3.)
  Mladý spisovatel - obvodní kolo (18. 3.)
Duben Beseda v MK Opatov - samizdatová literatura (7. 4.)
  Projekt EVVO - kompletace 
Květen Pevnost Terezín, Památník Lidice, Pelschlův palác, Památník parašutistů 
Červen Den dětí
  HOP 2020
  Závěrečný školní výlet 
   
  Cyklistické vyjížďky - dle zájmu a počasí, nocování ve škole

Rychle k cíli