Školní jídelna

Vítejte na stránkách naší školní jídelny!

Zdravá a vyvážená strava je důležitým stavebním kamenem pro zdravý růst a vývoj našich dětí. Proto dbáme na výběr kvalitních potravin od ověřených dodavatelů a jídelníčky sestavujeme podle nejpřísnějších kritérií a příslušné vyhlášky o školním stravování. Dětem jsou nabízena klasická česká jídla, ale v nabídce jsou taktéž jídla méně obvyklých chutí či ingrediencí (např. kuskus, jáhly).

Nová školní jídelna kromě teplých pokrmů nabízí dětem salátový a ovocný bar, s nabídkou nejrůznějších salátů, ovocných kompotů či kusového ovoce. Pitný režim žáků je zajištěn několika druhy nápojů.

Každý žák vlastní čip, kterým se při vstupu do školní jídelny prokazuje. Na základě tohoto čipu si žák/rodič dopředu objednává obědy, vždy s minimálně týdenním předstihem, poté je oběd strávníkovi vydán. Podmínkou jsou uhrazené obědy na příslušný měsíc.

Obědy připravuje vyškolený personál s dlouholetými zkušenostmi v oblasti školního stravování. Snahou všech zaměstnanců školní jídelny jsou chutná a vyvážená jídla, která Vašim dětem i zaměstnancům školy budou chutnat!

Přejeme dobrou chuť!

Tým školní jídelny

 

Školní jídelna se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., O školním stravování, ve znění poslední úpravy vyhláškou č. 210/2017 Sb., s účinností od 1. 9. 2017.

Rychle k cíli