Školní jídelna

Kontaktní osobou pro komunikaci ohledně školní jídelny je Simona Svobodová. K zastižení na e-mailu: s.svobodova@arter.cz.

Přihláška je stravování: zde. Vyplněnou a podepsanou přihlášku předejte třídnímu učiteli na začátku školního roku nebo paní Svobodové v její kanceláři. 

Číslo účtu pro platby za školní obědy: 123-3752410217/0100, VS zůstává stejný, cena školních obědů se nemění. 

Cena obědů pro žáky ZŠ Pošepného náměstí 2022 pro školní rok 2022/2023 je stanovena ve výši normativu dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování v následující výši:

  1. Strávníci 7-10 let – 672,00 Kč/ měsíc (oběd 32 Kč)
  2. Strávníci 11-14 – 714,00 Kč/ měsíc (oběd 34 Kč)
  3. Strávníci 15 a více let – 777,00 Kč/ měsíc (oběd 37 Kč)

Objednávání obědů:

Po zaplacení a následně připsání peněz (kreditů) na účet strávníka rodič/žák navolí na dané období obědy. Objednávání obědů neprobíhá automaticky! Na výběr je vždy ze dvou menu, polévka se nevolí, je vždy součástí obědu.

https://www.stravovani-praha4.cz/o-nas

https://www.strava.cz/strava/

Obědy si žáci ve školní jídelně "čipují", současní strávníci čip na školní obědy již mají, žáci budoucích prvních tříd a přípravné třídy si čipy zakoupí v prvních zářijových dnech. Více informací na webových stránkách, či u třídních učitelů.  

Vyzvedávání obědů v den nemoci žáka je vždy v čase 11.30 - 11.45 hod. Z hygienických důvodů nenoste vlastní nádoby, oběd Vám školní jídelna vydá v jednorázovém boxu. 

Sledujte, prosíme, webové stránky, kde budeme doplňovat další důležité informace.

Děkujeme!

Rychle k cíli