Školní jídelna

Kontaktní osobou pro komunikaci ohledně školní jídelny je Simona Svobodová. K zastižení na e-mailu: s.svobodova@arter.cz.

Přihláška je stravování: zde. Vyplněnou a podepsanou přihlášku předejte třídnímu učiteli na začátku školního roku nebo paní Svobodové v její kanceláři. 

Číslo účtu pro platby za školní obědy: 123-3752410217/0100, VS zůstává stejný, cena školních obědů se nemění. 

S ohledem na dlouhodobou a velmi nepříznivou situaci na trhu jsme byli nuceni přistoupit od 1. 12. 2022 k úpravě cen obědů, a to dle finančního limitu na nákup potravin - dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Ceny jsou tedy stanoveny nyní takto:

  1. Strávníci 7-10 let – 819 Kč/měsíc (oběd 39 Kč)
  2. Strávníci 11-14 – 861 Kč/měsíc (oběd 41 Kč)
  3. Strávníci 15 a více let – 945,00 Kč/měsíc (oběd 45 Kč)

Objednávání obědů:

Po zaplacení a následně připsání peněz (kreditů) na účet strávníka rodič/žák navolí na dané období obědy. Objednávání obědů neprobíhá automaticky! Na výběr je vždy ze dvou menu, polévka se nevolí, je vždy součástí obědu.

https://www.stravovani-praha4.cz/o-nas

https://www.strava.cz/strava/

Obědy si žáci ve školní jídelně "čipují", současní strávníci čip na školní obědy již mají, žáci budoucích prvních tříd a přípravné třídy si čipy zakoupí v prvních zářijových dnech. Více informací na webových stránkách, či u třídních učitelů.  

Vyzvedávání obědů v den nemoci žáka je vždy v čase 11.30 - 11.45 hod. Z hygienických důvodů nenoste vlastní nádoby, oběd Vám školní jídelna vydá v jednorázovém boxu. 

Sledujte, prosíme, webové stránky, kde budeme doplňovat další důležité informace.

Děkujeme!

 

Шкільна їдальня

Контактна особа для питань щодо шкільної їдальні – пані Симона Свободова (Simona Svobodová). Електронна пошта для зв’язку: s.svobodova@arter.cz.

Заява на харчування: тут. Заповнену та підписану заяву віддайте класному керівнику на початку навчального року або пані Свободовій у її кабінеті. 

Номер рахунку для оплати шкільних обідів: 123-3752410217/0100, варіабельний символ (VS) залишається незмінним, ціна шкільних обідів не змінюється. 

Ціна обідів для учнів ZŠ Pošepného náměstí 2022 на навчальний рік 2022/2023 встановлена згідно з Постановою № 107/2005 Зб. про шкільне харчування, а є наступною:

  1. Для учнів 7-10 років – 819 чеські крони/місяць (обід 39 чеські крони)
  2. Для учнів 11-14 – 861 чеських крон/місяць (обід 41 чеські крони)
  3. Для учнів від 15 років – 945 чеських крон/місяць (обід 45 чеських крон)

Замовлення обідів:

Після оплати та подальшого зарахування грошей (кредитів) на рахунок учня батьки/учень обирають обіди на даний період. Замовлення обідів не відбувається автоматично! Завжди є два меню на вибір, суп не обирають, він завжди є частиною обіду.

https://www.stravovani-praha4.cz/o-nas

https://www.strava.cz/strava/

Обід в шкільній їдальні учень отримує за допомогою чіпу, учні з минулого року вже мають чіп для шкільних обідів, учні перших і підготовчих класів придбають чіпи в перших числах вересня. Додаткову інформацію можна отримати на сайті або у класних керівників.  

У разі хвороби учня обід можна забирати завжди з 11:30 до 11:45. З міркувань гігієни не приносьте власну тару, шкільна їдальня видасть вам обід в одноразовій коробці. 

Будь ласка, стежте за веб-сайтом, де ми будемо додавати більше важливої ​​інформації.

Дякуємо!

 

Rychle k cíli