Školní jídelna

Vážení rodiče,

s začátkem nového školního roku 2021/2022 dochází v naší školní jídelně k následujícím změnám. 

Od 1. 9. 2021 přechází školní jídelna na nový systém, e-jídelníček již nebude v provozu.

Kontaktní osobou ale nadále zůstává paní Simona Svobodová, která bude k zastižení na novém e-mailu s.svobodova@arter.cz.

Prosíme Vás o vyplnění přihlášky ke stravování, která bude ke stažení na našich webových stránkách v nejbližších dnech. Přihláška bude k dispozici v sekci Formuláře, https://www.zsposepneho.cz/web/dokumenty-a-formulare/formulare, ale také v sekci Jídelna, v aktualitách školní jídelny. Vyplněnou a podepsanou přihlášku předejte třídnímu učiteli na začátku školního roku nebo paní Svobodové v její kanceláři. 

Nejdůležijtější změnou je změna čísla účtu, na který, prosíme, směřujte platby za školní obědy.

Nové číslo účtu je: 123-3752410217/0100, VS zůstává stejný, cena školních obědů se nemění.

Cena obědů pro žáky ZŠ Pošepného náměstí 2022 pro školní rok 2021/2022 je stanovena ve výši normativu dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování v následující výši:

  1. Strávníci 7-10 let – 672,00 Kč/ měsíc (oběd 32 Kč)
  2. Strávníci 11-14 – 714,00 Kč/ měsíc (oběd 34 Kč)
  3. Strávníci 15 a více let – 777,00 Kč/ měsíc (oběd 37 Kč)

Další důležitou změnou je systém objednávání školních obědů. Detailní popis, jak si obědy nově objednávat, Vám co nejdříve sdělíme prostřednictvím webových stránek. Obědy žáků nebudou již automaticky přihlašované! Na výběr bude ze dvou menu. 

Dále bude nutné aktivovat stávající čipy na nový systém. Přečipování čipů stávajících žáků 2. - 9. ročníků bude v kanceláři paní Svobodové probíhat v následujících termínech:

2. 9. 2021 - 7.30 - 16.00 hod. 

3. 9. 2021 - 8.00 - 14.00 hod. 

K aktivaci je nutné mít s sebou stávající čip. 

Přihlášení ke stravování a nákup čipů pro žáky 1. ročníků a přípravné třídy bude probíhat 1. 9. 2021, v čase 7.30 - 14.30 hod. 

Sledujte, prosíme, webové stránky, kde budeme doplňovat další důležité informace.

Děkujeme!

 

 

 

Rychle k cíli