Volba a objednávání obědů

Vážení rodiče, 

jak jste byli již informováni při vyplňování přihlášek ke stravování Vašich dětí, v úhradách stravného budou od nového školního roku změny. Tyto změny Vám na webových stránkách oznámíme začátkem srpna. 

Nyní Vás prosíme o zrušení trvalých příkazů na účet školy za školní stravování, stravné se bude nově platit na účet viz níže:  

Úhrada stravného bankovním převodem:

Číslo účtu: 1118219002/5500
IBAN: CZ6655000000001118219002
BIC/SWIFT: RZBCCZPP
VS: registrační číslo strávníka, které vygeneruje systém po zaslání přihlášky ke stravování a bude Vám zaslán na email uvedený na přihlášce ke stravování. Stávajícím strávníkům se variabilní symbol nemění.

Cena obědů pro žáky ZŠ Pošepného pro školní rok 2019/2020 je stanoven ve výši normativu dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, v následující výši:

1.     Strávníci 7-10 let – 672,00 Kč/měsíc (oběd 32,00 Kč)
2.     Strávníci 11-14 – 714,00 Kč/měsíc (oběd 34,00 Kč)
3.     Strávníci 15 a více let – 777,00 Kč/měsíc (oběd 37,00)

Další důležité informace k platbám stravného budou dodány začátkem sprna. 

V případě nutnosti kontaktujte, prosíme, hospodářku školní jídelny, paní Svobodovou, na e-mailu jidelna@zsposepneho.cz.

Děkujeme za pochopení. 

 

Rychle k cíli