Volba a objednávání obědů

Vážení rodiče,                            

rádi bychom Vás touto cestou informovali o novinkách a podmínkách provozu školní jídelny v novém školním roce 2019/2020. Stravování ve školní jídelně je zajištěno společností Ekolandia. Kontaktní osobou za společnost Ekolandia je paní Lenka Wankeová, tel. 775 899 000, e-mail: lenka.wankeova@ekolandia.cz.

Pro přihlášky a odhlášky zůstává kontaktní osobou paní Simona Svobodová: simona.svobodova@ekolandia.cz. Nadále funguje také e-mailová adresa paní Svobodové - jidelna@zsposepneho.cz

JAK ZÍSKAT PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE?

 • Pro objednávání obědů využijeme v tomto školním roce dlouhodobě osvědčený objednávkový systém. Objednávku stravy je možné realizovat on - line na webu e-jidelnicek.cz
 • Vyplněnou přihlášku ke stravování prosím odevzdejte svému třídnímu učiteli. Do 5 pracovních dní od přihlášení dostanou noví strávníci své přihlašovací jméno a heslo do on-line objednávkového systému na email uvedený v přihlášce ke stravování, Stávajícím strávníkům se přihlašovací jméno ani heslo nemění. Důležité je při platbě uvést správný variabilní symbol, bez něj se platba nemůže připsat na účet strávníků.

MÁM PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE A  JAK MOHU OBJEDNAT NEBO ZRUŠIT OBĚD?

 • Nyní máte možnost objednávat a odhlašovat obědy, přečíst si jídelníček na následující měsíc (který obsahují rovněž složení pokrmů) a můžete kontrolovat stav účtu v systému.
 • Jídelníček na následující měsíc je k dispozici v objednávkovém systému vždy od 20. dne v měsíci.
 • Dítěti přihlášenému ke stravování (navštěvující ZŠ) se automaticky objednává varianta jídla č. 1 (klasik) na celý následující měsíc, ale pouze při kladném zůstatku na účtu k 21. dni v měsíci (kredit musí být minimálně ve výši měsíční objednávky na účtu do 21. dne v měsíci). Rodiče mohou změnit variantu jídla na celý měsíc dopředu do 25. dne v měsíci, který předchází měsíci, pro který objednáváte stravu.
 • Učiněnou objednávku jídla je možné kdykoliv zrušit, nejpozději však do 10.00 hod. pracovního dne, který předchází dni, ve kterém rušíte objednané jídlo na webu e-jidelnicek.cz

 JAK HRADIT STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ?

 • Bankovním převodem

Číslo účtu: 1118219002/5500

IBAN: CZ6655000000001118219002

BIC/SWIFT: RZBCCZPP

VS: registrační číslo strávníka, které vygeneruje systém po zaslání přihlášky ke stravování a bude Vám zaslán na email uvedený na přihlášce ke stravování. Stávajícím strávníkům se variabilní symbol nemění.

 • Objednávání obědů je možné pouze při kladném zůstatku na účtu. Kredit se dobíjí převodem na účet, kredity jsou připisovány do 5 pracovních dní. Z tohoto důvodu je důležité, aby byly peníze na na účtu k 21. dni v měsíci, který předchází měsíci, za který se peníze platí.
 • Vyúčtování stravy se provádí 1x ročně k 30. 6. do 30 dní.
 • Bez nedostatečné výše složené peněžní zálohy nelze realizovat objednávku obědů. Výdej jídel probíhá pouze na základě uskutečněné objednávky, oběd není možné ve školní jídelně volně zakoupit.

 Cena obědů pro žáky ZŠ Pošepného náměstí 2022 pro školní rok 2019/2020 je stanovena ve výši normativu dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování v následující výši:

 1. Strávníci 7-10 let – 672,00 Kč/ měsíc (oběd 32,00 Kč)
 2. Strávníci 11-14 – 714,00 Kč/ měsíc (oběd 34,00 Kč)
 3. Strávníci 15 a více let – 777,00 Kč/ měsíc (oběd 37,00)

 JAKÉ JSOU PODMÍNKY OBJEDNÁVÁNÍ?

 • Podmínky objednávání jsou v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
 • Přihláška ke stravování dětí platí po celou dobu školní docházky nebo do písemného odhlášení ze stravování.
 • Školní stravování žáků se uskutečňuje pouze v době jejich pobytu dětí ve škole. V době nemoci není možné poskytnout žákovi stravu, jídlo je možné odebrat do jídlonosiče pouze první den nemoci nebo z důvodu nenadálé nepřítomnosti žáka.
 • Oběd první den neplánované nepřítomnosti žáka je možno vyzvednout ve školní jídelně v čase 11.30 - 11.45 hod. K vyzvednutí obědu je nutno donést vlastní čistou nádobu a čip žáka. Do školy vstupujte hlavním vchodem, hlaste svou přítomnost ve škole paní vrátné.
 
Ztráta čipu:
 
V případě, že žák ztratí svůj čip, o nový může požádat ve školní jídelně, u paní kuchařky u výdeje obědů. Do obálky dítěti vložte částku 100 Kč, obálku zalepte a označte jménem a třídou dítěte. Žák tuto obálku předá paní kuchařce u výdeje obědů a hned druhý den na tomto stejném místě obdrží nový čip. 

 

Rychle k cíli