O škole

Jsme Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, spolupracujeme s Přírodovědnou fakultou Univerzity Karlovy. Jsme škola s rozšířenou výukou informatiky. 

Naše škola chce být dobrou školou pro všechny a chce jít s dobou. Ve všech ročnících je zařazen předmět informační a komunikační technologie. Výuka anglického jazyka je rovněž součástí výuky již od 1. třídy. V 7. třídách mají žáci možnost volby druhého cizího jazyka. Nabízíme výuku francouzského a španělského jazyka, nově od nového školního roku 2019/2020 také výuku německého jazyka. Od prvního ročníku nabízíme také jednu třídu programu Začít spolu. 

Úroveň našeho vzdělávání sledujeme zapojením do celostátních srovnávacích testů Kalibro, Scio a Cermat. Zájmy žáků jsou dále rozvíjeny v odpoledních mimoškolních aktivitách školní družiny, zájmových kroužků a prostřednictvím dalších organizací.

Koncepce školy zajišťuje žákům úspěšný a plynulý přechod na střední školy a víceletá gymnázia. Vzdělávání žáků probíhá  podle vzdělávacího programu „Škola pro 3. tisíciletí“.

Všechny třídy jsou zařízeny novým nábytkem, na 1. stupni jsou samozřejmostí nastavitelné lavice, které respektují nejpřísnější zdravotní normy. K výuce žáků 2. stupně využíváme kmenové učebny a odborné pracovny. Naše děti mají možnost pracovat s moderními počítači, na kterých si osvojují základní dovednosti práce na PC, seznamují se se základními programy, ale vyzkouší si i práci s různými odbornými programy (např. Inkscape, PhotoFiltre, Zoner Photo Studio aj.). Děti 1. stupně pracují také s výukovými programy. K dispozici je jim i multimediální učebna s interaktivní technikou, která dětem pomáhá zábavnou formou zvládnout i náročnější učivo. Kvalitní výuce předmětů fyziky a chemie slouží i odborně vybavené učebny, kde si žáci mohou vyzkoušet na vlastní kůži většinu probrané látky. K výuce jazyků poslouží speciálně upravená učebna s audiovizuální technikou.

Škola také disponuje dvaceti interaktivními tabulemi. Dětem jsou k dispozici nejen 4 plně vybavené tělocvičny, ale i víceúčelové hřiště, kde mohou provozovat různé sporty jako fotbal, házenou, volejbal, basketbal či tenis. Hřiště také slouží i různým atletickým disciplínám (např. běh, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí).

Součástí školy je knihovna. Různým společenským akcím slouží také pěkně upravená atria.

Rychle k cíli