Školská rada

ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada byla zřízena ke dni 28. 2. 2006.

Rada má šest členů:

2 zástupci zřizovatele, 2 zástupci rodičů žáků, 2 zástupci pedagogických pracovníků.

Na základě voleb konaných dne 1. 10. 2018 bude školská rada při ZŠ Pošepného náměstí 2022, Praha 4 působit ve složení:

Členové jmenovaní zřizovatelem:

Lukáš Truksa

Mgr. Andrea Jiravová

Členové z řad zákonných zástupců:

MgA. Radoslav Mihok

Mgr. Martina Rejnková

Členové z řad pedagogických pracovníků:

Mgr. Marcela Kolářová

Mgr. Stanislava Minaříková

Výsledky voleb zástupců rodičů a pedagogických pracovníků do školské rady konaných dne 1. 10. 2018:

Volba zástupců rodičů_ 1. 10. 2018

Volba z řad pedagogických pracovníků_1. 10. 2018

Jednací řád školské rady:

Jednací řád školské rady

Kontakt na školskou radu:

Školská rada při Základní škole, Praha 4, Pošepného náměstí 2022

Pošepného náměstí 2022

148 00  Praha 4 - Chodov

E-mail:

kolarova@zsposepneho.cz, minarikova@zsposepneho.cz

Termíny jednání školské rady:

26. 9. 2018

Program jednání:

1) Zahájení

2) Projednání výroční zprávy o činnosti školy za šk. rok 2017/2018

3) Projednání Školního řádu

4) Diskuze

5) Závěr

Zápis z jednání školské rady dne 26. 9. 2018 k nahlédnutí zde

14. 11. 2018

Program jednání:

1) Zahájení

2) Kontrola usnesení

3) Volba předsedy a místopředsedy

4) Diskuse

5) Závěr

Zápis z jednání školské rady dne 14. 11. 2018 k nahlédnutí zde

28. 3. 2019

Program jednání:

1) Zahájení

2) Informace ředitelky školy Mgr. D. Havlíčkové o krizové situaci ve školní jídelně

3) Diskuse

4) Závěr

Zápis z jednání školské rady dne 28. 3. 2019 k nahlédnutí zde.

20. 6. 2019

Program jednání:

1. Zahájení             

2. Informace ředitelky školy Mgr. D. Havlíčkové o současné situaci ve školní jídelně

3. Diskuse

4. Závěr

Zápis z jednání školské rady dne 20. 6. 2019 k nahlédnutí zde

10. 10. 2019

Program jednání: 

  1. Zahájení a přivítání nového člena MgA. R. Mihoka
  2. Projednání Výroční zprávy školy za školní rok 2018-2019
  3. Projednání dodatku ke Školnímu řádu - Řád školní družiny a alternativní program výuky v 1. C. - Začít spolu
  4. Diskuse
  5. Usnesení a závěr

Zápis z jednání školské rady dne 10. 10. 2019 k nahlédnutí zde

Rychle k cíli