Program pro prevenci a řešení šikany KiVa

Mezinárodní den proti násilí a šikaně na školách

 

 

 

Vážení rodiče,

naše škola se zapojuje do pilotního programu pro prevenci a řešení šikany KiVa na ZŠ v ČR. Cílem tohoto projektu je posílit schopnosti včas identifikovat projevy šikany a zároveň poskytnout návody pro řešení případně již existujících. Tento program nese úspěch ve formě snížení šikany na školách i mimo školní prostředí, dále přináší pozitivní dopad na psychiku žáků a vrstevnické klima ve třídě, čímž dochází k motivaci žáků k dalšímu studiu.

K dispozici Vám je průvodce pro rodiče: https://data.kivaprogram.net/pruvodce-pro-rodice/

A také čeký web KiVa, kde naleznete další informace hry sloužící k procvičování: https://ceskarepublika.kivaprogram.net/

 

Rychle k cíli