Dokumenty a formuláře

Název dokumentu Odkaz
Školní řád  zde, dodatek ke školnímu řádu zde 
Zásady ochrany osobních údajů GDPR zde
Provozní řád žákovské knihovny  zde
Řád školní jídelny zde
Vyhláška_1072005_školní stravování zde
Vnitřní řád školní družiny  zde
Školní vzdělávací program – Škola pro 3. tisíciletí zde
Výroční zpráva základní školy_šk. rok 2018_2019 zde
Inspekční zpráva zde
Rozpočet pro rok 2020 zde
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace (rok 2021, 2022)   zde 
Protokol o schválení/neschválení účetní závěrky  zde
Rozvaha – bilance  zde
Výkaz zisku – ztráty  zde

Rychle k cíli