Dokumenty a formuláře

Název dokumentu Odkaz
Školní řád 2018 – 2019 zde
Zásady ochrany osobních údajů GDPR zde
Provozní řád žákovské knihovny  zde
Řád školní jídelny - probíhá aktualizace řádu jídelny, aktuální řád bude co nejdříve doplněn  
Vyhláška_1072005_školní stravování zde
Řád školní družiny  zde
Školní vzdělávací program – Škola pro 3. tisíciletí zde
Výroční zprava základní školy_šk. rok 2018_2019 zde
Inspekční zpráva zde
Rozpočet 2018 zde
Rozpočet 2019 zde
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace zde
Protokol o schválení/neschválení účetní závěrky  zde
Rozvaha – bilance  zde
Výkaz zisku – ztráty  zde

Rychle k cíli