Dokumenty a formuláře

Název dokumentu Odkaz
Školní řád   zde 
Školní řád - Dodatek ke školnímu řádu - Covid-19  zde 
Školní řád - Dodatek č. 2 ke školnímu řádu - distanční výuka zde
Zásady ochrany osobních údajů GDPR * zde
* Pro účely antigenního testování zaměstnanců a žáků školy je zpracovatelem GDPR společnost FYZIOklinika s. r. o., IČ: 242 22 101.  
Provozní řád žákovské knihovny  zde
Řád školní jídelny zde
Vyhláška_1072005_školní stravování zde
Vnitřní řád školní družiny  zde
Školní vzdělávací program – Škola pro 3. tisíciletí zde
Výroční zpráva základní školy_šk. rok 2018_2019 zde
Výroční zpráva základní školy_šk. rok 2019_2020 zde
Výroční zpráva základní školy_šk. rok 2019, 2020_příloha 1, příloha 2 zde, zde
Rozpočet na rok 2022 zde
Střednědobý výhled příspěvkové organizace na rok 2023_2024 zde
Rozvaha – bilance  zde
Výkaz zisku – ztráty  zde

Rychle k cíli