Dokumenty a formuláře

Název dokumentu Odkaz
Školní řád 2018 - 2019 zde
Zásady ochrany osobních údajů GDPR zde
Provozní řád žákovské knihovny  zde
Řád školní jídelny  zde
Řád školní družiny  zde
Školní vzdělávací program - Škola pro 3. tisíciletí zde
Výroční zprava základní školy 2016_2017  zde
Inspekční zpráva zde
Rozpočet 2018 zde
Rozpočet 2019  zde
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace  zde
Protokol o schválení/neschválení účetní závěrky   zde
Rozvaha - bilance   zde
Výkaz zisku - ztráty  zde

Rychle k cíli