Obecné informace

Základní škola Pošepného náměstí sdružuje ve školním roce 2018/2019 23 tříd, které jsou rozděleny na 1. a 2. stupeň. První stupeň zahrnuje 1. – 5. třídu, druhý stupeň 6. – 9. třídu. Více o jednotlivých třídách v sekci Stránky tříd.

Dětem, kterým byl umožněn odklad školní docházky, a kterým školské poradenské pracoviště doporučilo, je určena přípravná třída. Cílem přípravné třídy je, aby dítě mohlo následně lépe uspět ve vzdělávacím procesu základní školy. Jedná se o děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.

Pro zájemce z řad budoucích prvňáčků je připravena Pošepňácká školička, která je zaměřena na procvičování a upevňování dovedností, které by mělo mít osvojeno každé dítě vstupující do 1. třídy.  

Rychle k cíli