Ve 3. B je 27 žáků (16 dívek a 11 chlapců). Zajímavostí je, že nás je sice veliký počet, žádné křestní jméno se však v naší třídě neopakuje. 

Učíme se s radostí dle motta naší třídy: "Žádný učený z nebe nespadl!"

Jako třída jsme dobrým kolektivem, jsme k sobě tolerantní a vzájemně si pomáháme. Rádi poznáváme nové věci a těšíme se z toho, co nového se ve škole dozvíme. 

Třídní učitel

Konzultační hodiny
Dle předchozí domluvy

Rychle k cíli