V naší třídě se víceméně pilně učí 20 žáků, 7 chlapců a 13 dívek. Tvoříme velmi dobrou partu, ve které převládá kamarádství, přátelství a kolegialita.

Jsme kreativní. Cokoliv se po nás chce, to uskutečníme a vytvoříme k všeobecné spokojenosti. Většina z nás se věnuje ve volném čase různým činnostem, které nás baví a obohacují, takže mezi námi najdete muzikanty, tanečníky a tanečnice, velké sportovce, výtvarníky a literáty.

Vypadá to, že jsme jenom aktivita sama, ale není tomu tak. Leckdy se rádi uvolníme, popovídáme si, vypustíme páru a to i ve vyučovacích hodinách k značné nelibosti vyučujících. Přesto si uvědomujeme, jak důležité je získávat nové informace a vědomosti, které budeme v budoucnu potřebovat.

Škola je sice základ života, ale život, to jsme my.

 

 

Třídní učitel

Konzultační hodiny
Dle předchozí domluvy

Rychle k cíli