Naše třída má 18 žáků, z toho 7 děvčat a 11 chlapců. 

Dohromady tvoříme veselou partu a jsme třída plná šikovných dětí.

Tímto školním rokem nás bude po celou pátou třídu provázet třídní učitelka Marie Kárníková.

MOTTO TŘÍDY: "Rozhlédni se tu a tam, uvidíš, že nejsi sám."

Třídní učitel

Ing. Marie Kárníková Třídní učitelka 5. A, učitelka anglického jazyka

Konzultační hodiny
Dle předchozí domluvy

Rychle k cíli