Od 7. 5. 2021 budou na webových stránkách školy a u hlavního vchodu školy vyvěšeny číselné identifikátory přijatých žáků do prvních tříd. 

Zápis do 1. tříd probíhá ve dnech 1. - 30. 4. 2021. Pro rok 2021/22 plánuje škola otevřít dvě běžné první třídy a jednu první třídu s programem Začít spolu. 

Elektronický systém zápisů bude otevřen od 24. 3. 2021, elektronické žádosti o přijetí budete moci generovat od 1. 4. 2021.

Elektronický systém zápisů naleznete na odkazu https://zapisdozs-praha11.praha.eu/- tento odkaz bude aktivní až od 24. 3. 2021.

Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte. Identifikátor si poznamenejte pro další případné opravy nebo pro sledování žádosti v průběhu správního řízení.

V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete o pomoc s administrací žádosti požádat naši školu. 

Elektronicky vyplněnou žádost je třeba vytisknout a podepsat, a poté doručit do školy. A to formou:

 • datovou schránkou (ID schránky školy: 5uswqxq) 
 • e-mailem (pouze s elektronickým podpisem zákonného zástupce!), na e-mail pocova@zsposepneho.cz 
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu; na adresu Základní škola, Pošepného náměstí 2022, 148 00 Praha 4 - Chodov)
 • do připravého boxu v prostoru hlavního vchodu školy (prosklený prostor za vchodovými dveřmi), a to pouze každý všední den, v čase 12.00 - 13.00 hod. Viz níže fotografie boxu. 
 • osobním podáním (v nejzazším případě vzhledem k současné epidemiologické situaci)

Jestliže zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené možnosti (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží. V tomto případě kontaktujte e-mail pocova@zsposepneho.cz, na kterém si domluvíte termín osobní návštěvy. 

Ke všem formám odevzdání vytištěné žádosti je vhodné přiložit kopii rodného listu dítěte. A to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě - prostá kopie. 

Datovou schránkou, e-mailem, poštou či do připraveného boxu můžete vytištěné a podepsané žádosti doručovat od 1. 4. - 30. 4. 2021.

Osobní podání pouze ve dnech 7. a 8. 4. 2021, v časech:

7. 4. 2021 od 14,00 – 17,30 hod. (středa)

8. 4. 2021 od 14,00 – 16,30 hod. (čtvrtek)

Termín osobního podání žádosti je nutné zarezervovat, rezervační systém bude aktivní ve výše uvedeném odkazu. 

Při osobním podání zákonný zástupce předloží rodný list dítěte (kopii rodného listu), doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce), cizinci dále předloží doklad o druhu pobytu na území ČR. 

V žádosti o přijetí žáka k povinné školní docházce je uvedena poznámka, kam, prosíme, označte, zda máte zájem o běžnou třídu nebo o třídu s programem Začít spolu. Pro přijetí žáka do programu Začít spolu nejsou žádná speciální kritéria. K volbě běžné třídy nebo třídy s programem Začít spolu si můžete dále volit také sportovní zaměření - atletiku (nepovinný předmět jednou týdně) nebo tenis (placený kroužek jednou týdně), příp. bez sportovního zaměření. Tento Váš výběr, prosíme, také označte do poznámky na žádosti. 

Do poznámky žádosti můžete také uvést jméno kamaráda, kterého si přejete umístit do stejné třídy.

Do 1. tříd zapisujeme děti:

 • které dovrší do 31. 8. 2021 šest let věku
 • děti po odkladu školní docházky
 • děti narozené 1. 9. 2015 – 30. 6. 2016, pokud splní zákonem stanovená kritéria (nešestileté děti) 

Spádová oblast Základní školy, Praha 4, Pošepného náměstí 2022 - ulice

Augustinova, Babákova, Blatenská, Dědinova, Filipova, Gregorova, Hněvkovská, Holušická, Hrabákova, Hrdličkova, Hrudičkova, Hvožďanská, Kaplanova, Kloboukova, Kloknerova, Komárkova, Koštířova, Krejnická, Petýrkova, U pojišťovny, U Michelského lesa

Kritéria k přijímání dětí ke vzdělávání v Základní škole Pošepného nám. 2020, Praha 4

Do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022 budou přijaty děti na základě těchto kritérií:

 • Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Základní školy, Praha 4, Pošepného nám. 2022
 • Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, jejichž sourozenec navštěvuje Základní školu, Praha 4, Pošepného náměstí 2022
 • Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, které bydlí v jiné části Jižního Města, než je spádová oblast Základní školy, Praha 4, Pošepného nám. 2022
 • Ostatní žáci

V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči v jednotlivých kritériích, než kolik umožňuje kapacita ZŠ přijmout, budou uchazeči losováni pod přidělenými registračními čísly.

Vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci není možné uspořádat Den otevřených dveří naší školy. Budete-li mít jakékoliv otázky k zápisu či k provozu naší školy, můžete se zúčastnit online setkání s paní ředitelkou školy a dalšími zaměstnanci. Vše o tomto připojení naleznete na hlavní straně našich webových stránek, sekce Aktuality. 

Přiložené soubory ke stažení

Rychle k cíli