Pro šk. rok 2023/2024 budou otevřeny tři první třídy. Jedna třída s prvky vzdělávacího programu Začít spolu a dvě běžné třídy. V obou případech lze zvolit nepovinný předmět - atletika, nebo tenis.

Do 1. tříd zapisujeme děti:

  • které dovrší do 31. 8. 2023 šest let věku
  • děti po odkladu školní docházky
  • děti narozené 1. 9. 2017 – 30. 6. 2018, pokud splní zákonem stanovená kritéria (nešestileté děti) 

Spádová oblast Základní školy, Praha 4, Pošepného náměstí 2022 - ulice

Augustinova, Babákova, Blatenská, Dědinova, Filipova, Gregorova, Hněvkovská, Holušická, Hrabákova, Hrdličkova, Hrudičkova, Hvožďanská, Kaplanova, Kloboukova, Kloknerova, Komárkova, Koštířova, Krejnická, Petýrkova, U pojišťovny, U Michelského lesa

Kritéria k přijímání dětí ke vzdělávání v Základní škole Pošepného nám. 2022, Praha 4

Do 1. ročníku ve školním roce 2023/2024 budou přijaty děti na základě těchto kritérií:

  • Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Základní školy, Praha 4, Pošepného nám. 2022
  • Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, jejichž sourozenec navštěvuje Základní školu, Praha 4, Pošepného náměstí 2022
  • Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, které bydlí v jiné části Jižního Města, než je spádová oblast Základní školy, Praha 4, Pošepného nám. 2022
  • Ostatní žáci

Zápis do 1. tříd pro šk. rok 2023/2024 se bude konat v termínech 12. 4. 2023 od 14.00 - 18.00 hod. a 13. 4. 2023 od 14.00 - 16.30 hod. Zápisy budou probíhat za přítomnosti dětí.

Forma zápisu do 1. tříd bude doplněna v nejbližších dnech. Sledujte, prosíme, naše webové stránky. 

Odklad povinné školní docházky

O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy na základě žádosti rodičů, která musí být doplněna dvěma doporučeními, a to pedagogicko-psychologickou poradnou a odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa. Doporučujeme konzultaci s učitelkami v MŠ.

Termín podání žádosti o odklad je stanoven do 30. dubna 2023.

Den otevřených dveří bude probíhat dne 22. 3. 2023, v čase od 8.00 do 12.00 hod. 

V případě otázek se, prosíme, obracejte na zástupkyni ředitelky školy Mgr. Moniku Kleknerovou, tel. 272 926 315, příp. kleknerova@zsposepneho.cz.

 

Rychle k cíli