Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 bude probíhat v těchto termínech:

7. 4. 2021 od 14,00 – 17,30 hod (středa)

8. 4. 2021 od 14,00 – 16,30 hod (čtvrtek)

Pokud epidemiologická situace dovolí, budeme se snažit připravit maximum příležitostí pro to, aby budoucí prvňáčci získali osobní zkušenost s prostředím školy, svými budoucími spolužáky a učiteli ještě před zahájením své školní docházky. Vyloučen tudíž není ani zápis elektronickou formou. Proto prosíme, sledujte naše webové stránky, které budeme zpřesňovat o informace k zápisu. 

Přijímat budeme žáky do tříd s atletikou, tenisem nebo s programem Začít spolu (bližší informace v samostatném oddíle Začít spolu na webu naší školy).

Do 1. tříd zapisujeme děti:

 • které dovrší do 31. 8. 2021 šest let věku
 • děti po odkladu školní docházky
 • děti narozené 1. 9. 2015 – 31. 6. 2016, pokud splní zákonem stanovená kritéria (nešestileté děti)

 Při samotném zápisu zákonný zástupce předloží:

 1. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 2. občanský průkaz zákonného zástupce
 3. rodný list dítěte
 4. cizinci dále předloží doklad o druhu pobytu na území ČR

Spádová oblast Základní školy, Praha 4, Pošepného náměstí 2022 - ulice

Augustinova, Babákova, Blatenská, Dědinova, Filipova, Gregorova, Hněvkovská, Holušická, Hrabákova, Hrdličkova, Hrudičkova, Hvožďanská, Kaplanova, Kloboukova, Kloknerova, Komárkova, Koštířova, Krejnická, Petýrkova, U pojišťovny, U Michelského lesa

Kritéria k přijímání dětí ke vzdělávání v Základní škole Pošepného nám. 2020, Praha 4

Do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022 budou přijaty děti na základě těchto kritérií:

 • Děti po odkladu povinné školní docházky, kterým byl povolen v Základní škole, Praha 4, Pošepného nám. 2022
 • Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Základní školy, Praha 4, Pošepného nám. 2022
 • Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, jejichž sourozenec navštěvuje Základní školu, Praha 4, Pošepného náměstí 2022
 • Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, které bydlí v jiné části Jižního Města, než je spádová oblast Základní školy, Praha 4, Pošepného nám. 2022
 • Ostatní žáci

Každé dítě obdrží u zápisu identifikační číslo, pod kterým bude zveřejněn seznam přijatých či nepřijatých dětí.

V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči v jednotlivých kritériích, než kolik umožňuje kapacita ZŠ přijmout, budou uchazeči losováni pod přidělenými registračními čísly.

Kapacita 1. tříd: 90 dětí

Rychle k cíli