Název projektu: Návrat ke kořenům

Celoškolní projekt Základní školy, Praha 4, Pošepného náměstí (školní rok 2023/2024)

Cílová skupina: přípravná třída (PT), 1.-9. ročník

Časová dotace: říjen 2023 - květen 2024

Charakteristika projektu: projekt je zaměřen na vedení žáků k poznání historie naší země a způsobu života našich předků

Cíl projektu: rozvíjet v dětech i dospělých vztah k tradicím a pomáhat stírat generační rozdíly. Rozvíjet klíčové kompetence, zejména sociální, personální, komunikativní a pracovní

Koordinační tým:

 • Lucie Bohatá, DiS. (koordinátor pro Začít spolu)
 • Adéla Dufková (koordinátor pro 1. stupeň)
 • Jaroslav Hrouda (koordinátor pro 1. stupeň)
 • Miriam Potočná (koordinátor pro 2. stupeň)
 • Ladislava Rýdlová (koordinátor pro 2. stupeň)

Realizační tým:

 • žáci a žákyně PT, 1. až 9. ročníku společně se svými třídními učiteli a ostatními vyučujícími
 • nepedagogičtí pracovníci
 • spolupráce s rodiči

Očekávaný výstup: tvořivá práce žáků ve vzájemné spolupráci a galerie výstupních prací tříd, fotografie a další dokumentační prvky (obrázky, články), příspěvky na webové stránky

Formy práce, přípravy a metodické postupy: skupinová práce, práce jednotlivců, role učitele jako průvodce a konzultanta, domácí příprava, spolupráce s rodiči, besedy, konzultace s externími pracovníky, mezitřídní spolupráce, exkurze

Časový harmonogram:

Informace o projektu: žákům a učitelům, otevření projektu rodičovské veřejnosti-zapojení rodičů-spolupráce s rodiči, besedy, exkurze

1. etapa projektu (září/říjen 2023)

 • představení projektu rodičovské veřejnosti a ve třídách
 • stanovení dnů, kdy se nebudou používat jedenkrát měsíčně digitální technologie ve výuce

2. etapa projektu (říjen 2023- duben 2024)

 • říjen - začne průběžná tvorba herbáře jednotlivé třídy
 • listopad - čajový dýchánek třídy-čaje z léčivých bylin
 • prosinec - exkurze skanzeny, výstavy, botanické zahrady atd.
 • únor - tvorba historické kuchařky
 • březen - retro den (hračky, móda, způsob života, jídlo, bydlení, zábava, výrobky žáků atd.)
 • duben - staré dětské hry

3. etapa projektu (květen 2024)

 • kompletace a prezentace výstupních prací všech tříd v hale školy (herbářů, fotografií, plakátů, výrobků atd.)
 • vzájemná návštěva výstavy výstupních prací všech tříd
 • výstava projektu pro rodičovskou veřejnost

Rychle k cíli