Vítejte ve 4.B!  

 Naši třídu navštěvuje 10 dívek a 13 chlapců: 

 • skvělý fotbalista Gassan
 • budoucí chovatelka koní Anežka
 • nadaná houslistka Lenka
 • veselá a usměvavá Veronika
 • veselý a neposedný David
 • vtipný a hodný Václav
 • usměvavý Jiří, který hraje na borlici
 • o dopravní prostředky zajímající se Ivo
 • klavírista a budoucí pilot Jakub
 • nadšený sběratel Lega Alex
 • nadaný malíř Jevgen
 • veselá flétnistka Lucie
 • Nerf bojovník Daniel
 • neposedný, ale sečtělý Marek
 • nadaný fotbalista Marek
 • zábavná malířka a gymnastka Karolína
 • nadaná flétnistka Adéla
 • klavíristka a výborná malířka zvířat Rozálie
 • Natálie, která ráda bruslí na kolečkových bruslích
 • nadaný florbalista Daniel
 • atleticky nadaná Anežka
 • milovník exotických zvířat Daniel
 • výborná malířka a sportovkyně Monika

Dohromady tvoříme prima partu kamarádů a spolužáků, kteří se nezaleknou žádných úkolů. Všichni máme veselou mysl a rádi si užijeme spoustu legrace. Jsme si ale také vědomi toho, že učit se a pracovat se musí, a proto se nejen ve škole, ale i doma pilně učíme a svědomitě připravujeme. :) 

Co nás baví a zajímá?

Hodně z nás sportuje! Navštěvujeme mnoho kroužků - Bojové sporty, Hip hop, Florbal, Jóga nebo Atletika. Někteří chodíme také hrát fotbal za FC Háje nebo plaveme. :) Také rádi vyrábíme různé krásné věci na kroužku Keramika! Zajímáme se i o přírodu v kroužku Zálesák. Mnozí z nás se i odpoledne pilně učí na kroužcích Angličtina, v Klubu mladých čtenářů nebo na hodinách doučování! Máme mezi sebou také umělce - odpoledne navštěvujeme ZUŠ, kde se učíme hrát na flétnu, housle, klavír nebo borlici. 

Co je našim cílem?

V naší třídě společně, pod vedením paní učitelky Míši, usilujeme o rozvoj tvořivého myšlení a logického uvažování. Paní učitelka nás vede k všestranné a otevřené komunikaci a také k samostatnosti. Učí nás, že se nemáme bát projevit svůj názor, ale musíme dát šanci také ostatním, aby i oni mohli projevit zase ten svůj. Společně se také učíme spolupracovat a respektovat práci a úspěchy nejen své, ale i ostatních. Ve třídě je nás poměrně hodně a každý z nás je jiný, každý jsme osobnost. Proto se učíme být tolerantní a ohleduplní k ostatním. I ostatní učitelé nám pomáhají poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování. Všichni dohromady se snažíme si každý dne ve škole užít co nejvíce. Učení nás baví, rádi poznáváme nové věci, získáváme nové informace a učíme se novým dovednostem. 

Jak vypadá naše třída?

Naše třída je prostorná a světlá. Cítíme se tady dobře a hezky se nám zde učí. Máme výhled do blízkého lesa, proto naši práci občas vyruší veverky, které si společně hrají “na babu”. :) V zadní části se rozprostírá koberec, kde nejen odpočíváme o přestávkách, ale také se učíme a povídáme si. V přední části třídy pracujeme s velkou interaktivní tabulí, která nám i paní učitelce hodně pomáhá při výuce. 

Třídní učitel

Konzultační hodiny
Dle předchozí domluvy

Kalendář akcí

8:00 – 16:30

Vydáme se do středověku, do doby, kdy Kutná Hora soupeřila s Prahou, a havíři v dolech dobývali stříbro na ražbu Pražských grošů. Prohlídku zahájíme v kostnici hřbitovního kostela, na jehož přestavbě se podílel sám Jan Blažej Santini. V jeho kapli budeme obdivovat lustr, svícny, pyramidy a další bizarní výzdobu zhotovenou ze středověkých lidských ostatků. Následovat již bude procházka historickým centrem města, během které si připomeneme život ve středověku a zastavíme se u kamenné gotické kašny, morového sloupu či Jezuitské koleje. Neopomeneme ani slavný chrám zasvěcený patronce horníků, svaté Barboře, ani vyhlídku na Kutnou Horu a údolí říčky Vrchlice.

Zlatým hřebem celého dne bude určitě návštěva středověkých dolů. Oblečeni do havířských plášťů, vyzbrojeni helmami a baterkami zavítáme do míst, kde se dobývala stříbrná ruda. Dozvíme se vše o jejím dobývání a zpracování.

22. 10.

7:00 – 7:45

Z důvodu konání exkurze do Kutné Hory nebudeme mít v úterý 22. 10. TH. 

8:00 – 11:45

Halloween! :) Již tradiční rej masek a honba za odměnou v komnatách strašidelného zámku! :) 

Rychle k cíli