O třídě

Ve třídě 8.C se učí 20 dětí. Z celkového počtu dětí je 7 chlapců a 13 dívek.

V kolektivu panuje přátelská atmosféra. Vůči odlišnostem projevují žáci toleranci a pochopení a jsou ochotní pomáhat a spolupracovat. Pozitivní třídní klima poskytuje dětem spokojenost a příjemný pobyt ve škole.

Žáci jsou pracovití a rádi se zapojí do každého školního projektu a sportovní soutěže. 

MOTTO TŘÍDY: "Spolu to zvládneme."

Třídní učitel

Mgr. Marián Púdelka Třídní učitel 8. C, pedagog zeměpisu, dějepisu

Konzultační hodiny
Dle předchozí domluvy

Rychle k cíli