5. C má celkem 23 žáků, 8 holek a 15 kluků.

Parta, která si vzájemně pomáhá a chce se stále zlepšovat! 

Máme úctu k učitelům a dodržujeme školní řád.

Naše motto: "Chyba tě posouvá dál a když něco nevíš, neboj se zeptat!

Letos jsme nejstarší na 1. stupni, podle toho se budeme chovat a pomáhat mladším spolužákům.

Pokud mě něco trápí, je tady pan učitel, kterému se mohu vždy svěřit!

Třídní učitel

Mgr. Jaroslav Hrouda Třídní učitel 5. C, pedagog hudební výchovy

Konzultační hodiny
Dle předchozí domluvy

Rychle k cíli