Učitelé naší třídy

TŘÍDA 5.C

 
Třídní učitel: Mgr. Daniela Dimova
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
Další učitelé ve třídě:

Český jazyk - Mgr. Michaela Jalůvková

Anglický jazyk - Mgr. Daniela Dimova

Přírodověda - Mgr. Daniela Dimova

Vlastivěda – Mgr. Daniela Dimova

Hudební výchova - Mgr. Daniela Dimova

Matematika - Mgr. Daniela Dimova

Výtvarná výchova - Mgr. Daniela Dimova

Informatika – Mgr. Daniela Dimová

Tělesná výchova – Mgr. Matúš Janeček

Pracovní činnosti - Mgr. Daniela Dimova

Rychle k cíli