Učitelé naší třídy

Mgr. Jaroslav Hrouda - český jazyk, matematika, přírodověda, vlastivěda, hudební výchova, informatika

Ing. Marie Kárníková - anglický jazyk

Lenka Holasová - výtvarná výchova

Mgr. Daniela Dimova - pracovní činnosti

Mgr. Jiří Brabec - tělesná výchova

Rychle k cíli