O družině

Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, není pokračováním školního vyučování.

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, rekreace a odpočinku žáků.

Hlavní vychovatelka školní družiny: Renáta Kafková (e-mail: kafkova@zsposepneho.cz)

Kontakt na školní družinu: 272 932 094, 724 239 801

Děti jsou ve školní družině rozděleny podle tříd do následujících oddělení:

 Oddělení   Jméno vychovatelky   Třída 
I. Michaela Bekrová PT, 1. A
II. Šárka Houžvičková PT, 1. B
III. Renáta Kafková PT, 1. C
IV. Míla Palčejová 2. A
V. Ivana Bursová 2. B
VI. Mgr. Zuzana Šťastná 2. C
VII. Mgr. Marta Dolejšová 3. A, část 3. B
VIII. Veronika Vondroušová 3. C, část 3. B
IX. Mgr. Michaela Jalůvková          4. a 5. třídy        


Přihlášení žáka do ŠD:
 

Do školní družiny mohou být přihlášeni žáci z 1. - 5. třídy.
 
Způsob přihlášení do ŠD: 
 
Vyplnění přihlášky do ŠD a úhrada poplatku (u nového žáka je nutné požádat vedoucí vychovatelku o specifický symbol, rodičům prvňáčků bude předán v září na prvních třídních schůzkách).
 
Důležité upozornění!
 
Přihláška je platná pro daný školní rok a v následujícím školním roce je nutné vyplnit novou přihlášku.
V novém školním roce nemůže být žák přijat do družiny bez vyplněné přihlášky a kopie dokladu o úhradě. Jakékoli změny v zápisním lístku musí být provedeny písemně s datem a podpisem rodičů.
 
Odchody žáků ze ŠD:
  • doprovod – Vaše dítě si můžete vyzvednou po obědě nejpozději do 14:00 hod. a dále od 15:30 hod. do ukončení provozu družiny. Zvoňte, prosím, na příslušné oddělení dle rozpisu na nástěnce u hlavního vchodu školy. Osoby, které si žáka vyzvedávají, jsou monitorovány školním kamerovým systémem
  • bez doprovodu – žák odchází dle rozpisu odchodů v zápisním lístku, nebo na základě písemného uvolnění (jméno žáka, datum, hodina a způsob – doprovod, sám/sama). Lísteček zůstává v ŠD jako doklad o odchodu žáka
  • v žádném případě není možné uvolnit žáka po telefonu
Odhlášení žáka ze ŠD:
 
Odhlášení ze ŠD musí být vždy písemně (jméno žáka, třída, datum a podpis rodičů), a to do konce měsíce před měsícem, ve kterém už žák do družiny nebude docházet.

Rychle k cíli