O družině

Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, není pokračováním školního vyučování.

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, rekreace a odpočinku žáků.

Vedoucí vychovatel/ka školní družiny: Filip Sedláček, DiS. (e-mail: sedlacek@zsposepneho.cz)

Kontakt na školní družinu: 724 239 801

Odkaz na facebook naší školní družiny: facebook.com/groups/sdposepneho

Děti jsou ve školní družině rozděleny podle tříd do následujících oddělení:

 Kdo  Koho  Název
Filip Sedláček 1.A Kočička
Karolína Pospíšilová 1.B, část PT Sovička
Lucie Bohatá 1.C, část PT Medvídek
Ivana Bursová 2.A, část 3.A Lvíček
Michaela Bekrová 2.B, část 3.A Myška
Lucie Paliderová 2.C, část 3.A Včelička
Barbora Šimůnková 3.B, část 4.C Pejsek
Renata Kafková 3.C, část 4.C Delfínek
Mgr. Michaela Jalůvková 4.A, část 4.C Lištička
Olga Anna Marie Lisová 4.B, 5.ABC Veverka


Přihlášení žáka do ŠD:
 

Do školní družiny mohou být přihlášeni žáci z 1. - 5. třídy a přípravné třídy. 
 
Způsob přihlášení do ŠD: 
 
Vyplnění přihlášky do ŠD a úhrada poplatku (u nového žáka je nutné požádat vedoucího vychovatele o specifický symbol, rodičům prvňáčků a žákům přípravné třídy bude předán v září na prvních třídních schůzkách).
 
Důležité upozornění!
 
Přihláška je platná pro daný školní rok a v následujícím školním roce je nutné vyplnit novou přihlášku.
V novém školním roce nemůže být žák přijat do družiny bez vyplněné přihlášky a kopie dokladu o úhradě. Jakékoli změny v zápisním lístku musí být provedeny písemně s datem a podpisem rodičů.
 
Odchody žáků ze ŠD:
  • doprovod – žáka si lze vyzvednou po obědě nejpozději do 14:00 hod. a dále od 15:30 hod. do ukončení provozu družiny. K vyzvednutí použijte výhradně čipového systému, v případě zapomenutí čipu kontaktujte vrátnici. Osoby, které si žáka vyzvedávají, mohou být monitorovány školním kamerovým systémem a jejich totožnost ověřena. 
  • bez doprovodu – žák odchází dle rozpisu odchodů v zápisním lístku, nebo na základě písemného uvolnění (jméno žáka, datum, hodina a způsob – doprovod, sám/sama). Lísteček zůstává v ŠD jako doklad o odchodu žáka
  • v žádném případě není možné uvolnit žáka po telefonu
Odhlášení žáka ze ŠD:
 
Řádně vyplněnou odhlášku, prosím, odevzdejte vychovatelce Vašeho oddělení, a to do konce měsíce předcházejícího tomu, ve kterém už žák do družiny nebude docházet. Formulář "Odhláška ze školní družiny" naleznete v sekci "Dokumenty, formuláře". 
 
Děkujeme. 

Rychle k cíli