O družině

Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, není pokračováním školního vyučování.

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, rekreace a odpočinku žáků.

Hlavní vychovatelka školní družiny: Renáta Kafková (e-mail: kafkova@zsposepneho.cz)

Kontakt na školní družinu: 272 932 094, 724 239 801

Děti jsou ve školní družině rozděleny podle tříd do následujících oddělení:

 Oddělení   Jméno vychovatelky   Třída 
I. Michaela Straková PT, 1.A
II. Šárka Houžvičková PT, 1.B
III. Renáta Kafková PT, 1.C
IV. Míla Palčejová 2.A
V. Ivana Bursová 2.B
VI. Mgr. Zuzana Šťastná 2.C
VII. Mgr. Marta Dolejšová 3.A, část 3.B
VIII. Veronika Vondroušová 3.C, část 3.B
IX. Mgr. Michaela Jalůvková          4. a 5. třídy        


Přihlášení žáka do ŠD:
 

Do školní družiny mohou být přihlášeni žáci z 1. - 5. třídy.
 
Způsob přihlášení do ŠD: 
 
Vyplnění přihlášky do ŠD a úhrada poplatku (u nového žáka je nutné požádat vedoucí vychovatelku o specifický symbol, rodičům prvňáčků bude předán v září na prvních třídních schůzkách).
 
Důležité upozornění!
 
Přihláška je platná pro daný školní rok a v následujícím školním roce je nutné vyplnit novou přihlášku.
V novém školním roce nemůže být žák přijat do družiny bez vyplněné přihlášky a kopie dokladu o úhradě. Jakékoli změny v zápisním lístku musí být provedeny písemně s datem a podpisem rodičů.
 
 
Odchody žáků ze ŠD:
 
  • doprovod - Vaše dítě si můžete vyzvednou po obědě nejpozději do 14:00 hod. a dále od 15:30 hod. do ukončení provozu družiny. Zvoňte, prosím, na příslušné oddělení dle rozpisu na nástěnce u hlavního vchodu školy. Osoby, které si žáka vyzvedávají, jsou monitorovány školním kamerovým systémem
  • bez doprovodu - žák odchází dle rozpisu odchodů v zápisním lístku, nebo na základě písemného uvolnění (jméno žáka, datum, hodina a způsob - doprovod, sám/sama). Lísteček zůstává v ŠD jako doklad o odchodu žáka
  • v žádném případě není možné uvolnit žáka po telefonu
 
Odhlášení žáka ze ŠD:
 
Odhlášení ze ŠD musí být vždy písemně (jméno žáka, třída, datum a podpis rodičů), a to do konce měsíce před měsícem, ve kterém už žák do družiny nebude docházet.

Rychle k cíli