O družině

Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, není pokračováním školního vyučování.

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, rekreace a odpočinku žáků.

Vedoucí vychovatel/ka školní družiny: Filip Sedláček, DiS. (e-mail: sedlacek@zsposepneho.cz)

Kontakt na školní družinu: 724 239 801

Odkaz na facebook naší školní družiny: facebook.com/groups/sdposepneho

Děti jsou ve školní družině rozděleny podle tříd do následujících oddělení:

 Oddělení   Jméno vychovatelky   Třída 
I. - Lvíček Ivana Bursová PT, 1. A
II. - Myška  Michaela Bekrová PT, 1. B
III. - Pejsek  Barbora Šimůnková PT, 1. C
IV. - Kočička Filip Sedláček, DiS. 2. A, 3. C
V. - Včelka Lucie Paliderová 2. B, 3. C
VI. - Delfínek  Renáta Kafková 2. C, 3. C
VII. - Lištička Mgr. Michaela Jalůvková  3. A, 3. C, 4. A
VIII. - Veverka  Olga Anna Marie Lisová 3. B
IX. - Sovička Karolína Pospíšilová         ostatní 4. a 5. třídy       


Přihlášení žáka do ŠD:
 

Do školní družiny mohou být přihlášeni žáci z 1. - 5. třídy a přípravné třídy. 
 
Způsob přihlášení do ŠD: 
 
Vyplnění přihlášky do ŠD a úhrada poplatku (u nového žáka je nutné požádat vedoucího vychovatele o specifický symbol, rodičům prvňáčků a žákům přípravné třídy bude předán v září na prvních třídních schůzkách).
 
Důležité upozornění!
 
Přihláška je platná pro daný školní rok a v následujícím školním roce je nutné vyplnit novou přihlášku.
V novém školním roce nemůže být žák přijat do družiny bez vyplněné přihlášky a kopie dokladu o úhradě. Jakékoli změny v zápisním lístku musí být provedeny písemně s datem a podpisem rodičů.
 
Odchody žáků ze ŠD:
  • doprovod – Vaše dítě si můžete vyzvednou po obědě nejpozději do 14:00 hod. a dále od 15:30 hod. do ukončení provozu družiny. Zvoňte, prosím, na příslušné oddělení dle rozpisu na nástěnce u hlavního vchodu školy. Osoby, které si žáka vyzvedávají, jsou monitorovány školním kamerovým systémem
  • bez doprovodu – žák odchází dle rozpisu odchodů v zápisním lístku, nebo na základě písemného uvolnění (jméno žáka, datum, hodina a způsob – doprovod, sám/sama). Lísteček zůstává v ŠD jako doklad o odchodu žáka
  • v žádném případě není možné uvolnit žáka po telefonu
Odhlášení žáka ze ŠD:
 
Řádně vyplněnou odhlášku, prosím, odevzdejte vychovatelce Vašeho oddělení, a to do konce měsíce předcházejícího tomu, ve kterém už žák do družiny nebude docházet. Formulář "Odhláška ze školní družiny" naleznete v sekci "Dokumenty, formuláře". 
 
Děkujeme. 

Rychle k cíli