Poplatek

Vážení rodiče,

poplatek za školní družinu ve šk. roce 2023/2024 činí 500 Kč/měsíc

Platba předem vždy na čtvrtletí dle následujícího harmonogramu:
 
do 31. 8. 2023* (září - listopad 2023) - 1.500 Kč               
do 30. 11. 2023 (prosinec 2023 - únor 2024) - 1.500 Kč         
do 28. 2. 2024 (březen 2024 - červen 2024) - 2.000 Kč              
 
Uhradit lze také celý školní rok do 31. 8. 2023* - 5.000 Kč
 
* Rodiče nově nastupujících prvních tříd a PT do 15. 9. 2023.
 
Platbu provádějte převodem na účet číslo: 2000810379/0800 
 
Prosíme, vždy uveďte variabilní a specifický symbol! Při neuvedení symbolů je možné, že nebude platba správně přiřazena!
Doporučujeme také do poznámy pro příjemce uvést jméno žáka. 
 
Variabilní symbol: 0600
 
Specifický symbol se nemění po celou dobu docházky do školní družiny. V případě potřeby Vám specifický symbol předá vychovatel/ka.
 
Do školní družiny lze přihlásit žáka pouze na základě řádně vyplněné přihlášky. Formulář přihlášky naleznete v záložce Dokumenty. 
 
Sledujte, prosíme, webové stránky školy. V případě změn v poplatcích za školní družinu budete včas informováni.
 
Děkujeme. 

Rychle k cíli