BELLhop

Naše škola je vybavena systémem vyzvedávání žáků BELLhop.

O BELLhopu:

Díky čipovému systému BELLhop si snadno zažádáte o vydání dítěte ze školní družiny. Stačí pouze přiložit čip ke dveřnímu terminálu a systém předá Vaši žádost právě té paní vychovatelce, či panu vychovateli, která/ý má v daný okamžik Vaše dítě na starosti. Není tedy třeba zjišťovat, ve kterém oddělení ŠD se právě Vaše dítě nachází. Stejně tak není nutné do oddělení telefonovat. Odpadají tak fronty, které se tvoří zvláště u větších škol.

Na každé dítě obdržíte od školy čip pro každou osobu, která je oprávněná jej vyzvedávat ze školní družiny. Díky digitálnímu podpisu našich čipů se výrazně zvyšuje zabezpečení provozu školní družiny a minimalizuje se riziko chyby při vyzvedávání dětí ze ŠD.

Pokud je Vaše dítě na kroužku, oddělení je na vycházce nebo na školním hřišti, systém Vás na to upozorní na displeji terminálu.
Kromě zvýšení bezpečnosti provozu školní družiny je dalším významným přínosem systému BELLhop i to, že výrazně šetří čas vychovatelům v jednotlivých odděleních. Ti se díky tomu mohou daleko více věnovat dětem, čímž se značně zvyšuje kvalita služeb, které školní družina poskytuje.

www.bellhop.cz

Terminál:

Terminál systému BELLhop se nachází ve vestibulu školy vedle zvonků. Displej terminálu poskytuje zpětnou vazbu k přiložení čipu, prosím věnujte mu pozornost. 

O propuštění žáka z oddělení jsou rodiče informováni také formou závěsného monitoru umístěného tamtéž. 

Čipy: 

Výdej jednoho kusu čipu je zpoplatněn částkou 100 Kč. Počet čipů na žáka není omezen, lze však přidělit pouze jeden čip na vyzvedávající osobu. Ztrátu/poruchu čipu hlaste neprodleně vedoucímu vychovateli. Doobjednání čipů je možné v průběhu roku kdykoliv s použitím příslušného formuláře, který naleznete pod záložkou Dokumenty. 

Samostatné odchody:

Na stránkách BELLhopu naší školy (https://zsposepneho.bellhop.cz/IS/sign/in) se jednoduše přihlásíte svými přihlašovacími údaji z Bakalářů, zadáte samostatné odchody dítěte a uložíte změny. Informace se zobrazí v den plastnosti vychovateli/vychovatelce.
Odchody lze plánovat na neomezeně dlouhou dobu dopředu, samostatný odchod lze však zadat NEJPOZDĚJI do 8. hodiny ranní v den jeho platnosti.
Při zadávání samostatného odchodu prosím respektujte časy stanovené k vyzvedávání, tedy nejdříve 30 minut po skončení vyučování (oběd) a dále do 14:00 a poté až po 15:30 (vycházka). Výjimku tvoří žáci, kterým končí v době vycházky kroužek, zde přizpůsobte čas odchodu očekávanému konci kroužku.
Nadále akceptujeme i papírové lístečky, avšak budeme rádi, když tento způsob budete využívat jen v případě nezbytnosti.

Přiložené soubory ke stažení

Rychle k cíli