Provozní doba a vyzvedávání

Ranní provoz školní družiny:

6.30 - 7.45 hod.

Vychovatel/ka vyzvedává děti u hlavního vchodu do budovy školy v těchto časech:
 
6.30 - 6.40 hod.
6.55 - 7.05 hod.
7.20 hod.
 
V 7.45 hod. odvádí vychovatelka děti k šatnám.
 
Ranní družinu mají možnost navštěvovat účastníci zájmového vzdělávání trvale přihlášení do družiny. 
 

Odpolední provoz školní družiny:

pondělí - pátek: 11.45 - 17.30 hod.

Po skončení vyučování si žáky přebírají vychovatelé školní družiny a převádějí je do svých oddělení.

V době od 14.00 do 15.30 hod. probíhá vycházka. V tuto dobu není možné děti vyzvednout, ani nemohou odejít na základě písemné žádosti rodičů.

 

K vyzvedávání účastníků zájmového vzdělávání ze školní družiny používá naše škola čipový systém BELLhop.

Prázdninový provoz školní družiny:

Přihlášku k prázdninovému provozu naleznete vždy minimálně 30 dní předem v sekci dokumenty. Vytištěnou a vyplněnou přihlášku odevzdejte vychovatelce nejméně 14 dní před začátkem prázdnin. O rozhodnutí, zda bude prázdninový provoz spuštěn, budete včas informováni. Podrobnosti podmínek prázdninového provozu naleznete ve Vnitřním řádu školní družiny. 

Rychle k cíli