Harmonogram

12.00 – 12.30 hod. (v případě čtyř vyučovacích hodin), nebo od 12.50 – 13.20 hod. (v případě pěti vyučovacích hodin) žáci pod dohledem vychovatelů obědvají.

13.00 – 14.00 hod. probíhají ve školní družině výchovně-vzdělávací činnosti formou odpočinkových a zájmových činností. V průběhu celého týdne se střídají rozmanité zájmové činnosti – výtvarná, pracovně-technická, hudebně-pohybová, rekreační a společensko-vědní.

14.00 – 15.30 hod. probíhá venku rekreační činnost (pohybové hry, rekreační sportování, vycházky do okolních lesů a na blízká dětská hřiště).

Vycházky mohou probíhat i za nepříznivého počasí, prosíme tedy, aby měli žáci k dispozici vhodné převlečení (do deště, sněhu). V případě, že žák nebude vhodně oděn, vychovatel/ka jej dle svého uvážení může zanechat ve škole pod dozorem jiného pedagogického pracovníka.

Vycházka se nerealizuje v případě snížené kvality ovzduší a v případě, kdy v době vycházky platí v dané oblasti varování ČHMÚ (silný vítr, kroupy, bouřky apod.). V těchto případech je v jednotlivých odděleních stanoven náhradní program.  

V čase vycházky není možné žáky vyzvedávat!

15.30 - 17.30 hod. se žáci věnují odpočinkovým činnostem, volné hře a je jim umožněna příprava na vyučování. 
 
 

Rychle k cíli