Učitelé naší třídy

Český jazyk - Mgr. Adéla Dufková

Anglický jazyk - Mrg. Adéla Dufková, Bc. Miriam Potočná

Matematika – Mgr. Adéla Dufková

Přírodověda - Mgr. Adéla Dufková

Vlastivěda - Mgr. Adéla Dufková

Hudební výchova - Mgr. Adéla Dufková

Výtvarná výchova – Helena Burešová

Tělesná výchova – Lukáš Teplý

Pracovní činnosti – Mgr. Adéla Dufková

Informatika – Ing. Jaroslav Kalousek 

 

                  

Rychle k cíli