Učitelé naší třídy

Třídní učitelka:  Mgr. Michaela Uher Jalůvková 

 

Učitelé jednotlivých předmětů:

Český jazyk: Mgr. Michaela Uher Jalůvková 

Anglický jazyk: Bc. Markéta Hrbková, Mgr. Daniela Dimová 

Matematika: Mgr. Michaela Uher Jalůvková 

Vlastivěda: Mgr. Michaela Uher Jalůvková 

Přírodověda: Mgr. Michaela Uher Jalůvková 

Hudební výchova: Kateřina Nečesaná

Výtvarná výchova: Mgr. Michaela Uher Jalůvková 

Tělesná výchova: Mgr. Tereza Kadlecová

Pracovní činnosti: Mgr. Marcela Luciano 

Informatika: Mgr. Michaela Uher Jalůvková 

 

Rychle k cíli