Učitelé naší třídy

TŘÍDA 5. A

 
Třídní učitelka: Ing. Marie Kárníková
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
Další učitelé ve třídě:

Český jazyk - Mgr. Marcela Luciano

Anglický jazyk - Ing. Marie Kárníková

Pracovní činnosti – Mgr. Magda Matoušková

Přírodověda - Mgr. Marcela Luciano

Vlastivěda – Lenka Holasová

Hudební výchova - Mgr. Magda Matoušková

Matematika - Mgr. Milena Tuzarová

Výtvarná výchova – Ing. Marie Kárníková

Informatika – Lenka Holasová

Tělesná výchova – Mgr. Jiří Brabec

Rychle k cíli