Učitelé naší třídy

Čj - Mgr. Renáta Sakmarová

M -  Mgr. Renáta Sakmarová

Př. - Mgr. Renáta Sakmarová

Vl. - Mgr. Renáta Sakmarová

Vv. - Mgr. Renáta Sakmarová

Pč. - Mgr. Renáta Sakmarová

Aj. - Mgr. Darina Pávková

If. -  Mgr. Magda Matoušková

Tv. - Mgr. Matúš Janeček

Hv. - Mgr. Marcela Luciano

Rychle k cíli