Učitelé naší třídy

Český jazyk  - Marta Dolejšová

Anglický jazyk - Marie Kárníková, Darina Pávková

Dějepis - Lenka Holasová

Občanská výchova - Marta Dolejšová

Zeměpis - Marián Púdelka

Matematika - Milena Tuzarová

Přírodopis - Jan Patka

Fyzika - Milena Tuzarová

Chemie - Tomáš Kučera

Hudební výchova - Marcela Luciano

Výtvarná výchova - Marta Dolejšová

Tělesná výchova - Jan Patka, Matúš Janeček

Informatika - Jaroslav Kalousek, Milena Tuzarová

Německý jazyk - Veronika Karlová

Španělský jazyk - Miriam Potočná

Člověk a svět práce - Irena Plojharová

 

Rychle k cíli