Učitelé naší třídy

Třídní učitelka:   Mgr. Stanislava Minaříková

 

Učitelé jednotlivých předmětů:

Český jazyk:                     Mgr. Stanislava Minaříková

Anglický jazyk:                 Bc. Markéta Hrbková, Veronika Karlová

Prvouka:                           Mgr. Stanislava Minaříková

Matematika:                     Mgr. Stanislava Minaříková

Hudební výchova:            Mgr. Stanislava Minaříková

Výtvarná výchova:           Mgr. Stanislava Minaříková

Tělesná výchova:             Matúš Janeček

Pracovní činnosti:            Mgr. Stanislava Minaříková

Informatika:                    Mgr. Stanislava Minaříková

Rychle k cíli