Učitelé naší třídy

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Jalůvková

Další učitelé ve třídě:

Český jazyk - Mgr. Michaela Jalůvková

Anglický jazyk - Mgr. Marta Dolejšová

Prvouka - Mgr. Michaela Jalůvková
 
Matematika - Mgr. Michaela Jalůvková
 
Hudební výchova - Mgr. Marta Dolejšová
 
Výtvarná výchova - Mgr. Stanislava Minaříková
 
Pracovní činnosti - Mgr. Michaela Jalůvková
 
Tělesná výchova - Mgr. Jiří Brabec
 
Informatika – Mgr. Magda Matoušková

Rychle k cíli