Učitelé naší třídy

Třídní učitel: Mgr. Michaela Čáslavská

 

Další učitelé ve třídě:
Český jazyk Mgr. Michaela Čáslavská
Anglický jazyk Mgr. Michaela Čáslavská / Mgr. Zuzana Petráňová
 Pracovní činnosti  Mgr. Stanislava Minaříková
 Prvouka  Mgr. Renáta Sakmarová
 Hudební výchova  PaedDr. Dagmar Živnová
 Matematika   Mgr. Michaela Čáslavská
 Výtvarná výchova  Lenka Holasová
 Informatika   Lenka Holasová
 Tělesná výchova  Jan Patka

 

 

Rychle k cíli