Učitelé naší třídy

Matematika - Mgr. Milena Tuzarová

Prvouka - Mgr. Milena Tuzarová

Český jazyk - Mgr. Jitka Livorová

Anglický jazyk - Bc. Markéta Hrbková

Pracovní činnosti - Soňa Čániová

Výtvarná výchova - Veronika Karlová

Hudební výchova - Mgr. Jaroslav Hrouda

Tělesná výchova - Mgr. Matúš Janeček

Informatika - Ing. Jaroslav Kalousek

Rychle k cíli