Ochrana oznamovatelů

Naše škola se zapojila do platformy Nenech to být (NNTB). NNTB slouží jako anonymní online schránka důvěry, a pomáhá tak žákům a jejich rodičům s řešením různých problémů a situací ve škole. Skrze NNTB můžete upozornit např. na šikanu mezi žáky, kyberšikanu, užívání návykových látek, sebepoškozování, domácí násilí apod. 

Jak to funguje?

Nenech to být funguje jako webová a mobilní aplikace. Po odeslání podnět putuje k pověřeným osobám na naší škole, které na základě poskytnutých informací situaci vyřeší.

Schránka důvěry pro žáky - přímý odkaz:

https://www.nntb.cz/c/oj0mi

Whistleblowingový kanál pro zaměstnance - přímý odkaz:

https://www.nntb.cz/c/r7xkfwme

 

 

 

 

 

Rychle k cíli