Učitelé naší třídy

Český jazyk - Hana Grafnetrová

Anglický jazyk - Darina Pávková

Španělský jazyk - Martina Molina Lopezová

Francouzský jazyk - Lucie Čermáková

Dějepis - Jozefína Lomitzká

Občanská výchova - Lenka Holasová

Zeměpis - Marian Púdelka

Matematika - Irena Plojharová

Přírodopis - Tomáš Kučera

Fyzika - Milena Tuzarová

Hudební výchova - Marcela Luciano

Výtvarná výchova - Lenka Holasová

Tělesná výchova - Jan Patka, Matúš Janeček

Informatika - Petr Menzel

Chemie - Marcela Kolářová

Výchova ke zdraví - Lenka Holasová

Člověk a svět práce - Lenka Holasová

 

Rychle k cíli