Učitelé naší třídy

Třídní učitelka: Lenka Holasová

Další učitelé ve třídě:

Český jazyk - Lenka Holasová

Anglický jazyk - Markéta Hrbková, Darina Pávková

Německý jazyk - Gabriela Bušková

Španělský jazyk - Miriam Potočná

Dějepis - Jaroslav Kalousek

Občanská výchova - Marta Dolejšová

Zeměpis - Šárka Skotáková

Matematika - Irena Plojharová

Přírodopis - Jan Patka

Fyzika - Jaroslav Kalousek

Hudební výchova - Kateřina Nečesaná

Výtvarná výchova - Kateřina Nečesaná

Tělesná výchova - Tereza Kadlecová, Jan Patka

Informatika - Matúš Janeček, Klára Piškaninová

Chemie - Ladislava Rýdlová

Člověk a svět práce - Marcela Luciano

Výchova ke zdraví - Lenka Holasová

 

Rychle k cíli