motto: JSME SEHRANÁ TŘÍDA (a jsme za to rádi)

Naše třída má 22 žáků. Děvčat je pouze 9 a převaha chlapců je opravdu znát (zejména o přestávkách, kdy "mužské" hlasy jsou slyšet až na chodbu). Nedostatky v učení nahrazujeme vstřícností a srdečností. Tento školní rok pro nás bude důležitý, protože se chystáme udělat velký krok do našeho budoucího života - čeká nás volba střední školy.

Třídní učitel

Lenka Holasová Třídní učitelka 9. B, metodik prevence

Konzultační hodiny
Dle předchozí domluvy

Rychle k cíli