Učitelé naší třídy

Český jazyk - Jozefína Lomitzká

Anglický jazyk - Marie Kárníková

Španělský jazyk - Martina Molina Lopezová

Francouzský jazyk - Lucie Čermáková

Dějepis - Marián Púdelka

Občanská výchova - Veronika Dočekalová

Zeměpis - Marián Púdelka

Matematika - Irena Plojharová

Přírodopis - Jan Patka

Fyzika - Jan Patka

Chemie - Marcela Kolářová

Hudební výchova - Marta Dolejšová

Výtvarná výchova - Marcela Kolářová

Tělesná výchova - Jan Patka a Matúš Janeček

Informatika - Petr Menzel

Člověk a svět práce - Jan Patka

Výchova ke zdraví - Lenka Holasová

Rychle k cíli