Učitelé naší třídy

Třídní učitelka : Mgr. Darina Pávková

Český jazyk  - Marta Dolejšová

Anglický jazyk - Darina Pávková, Marie Kárníková

Dějepis - Marián Pudelka

Občanská výchova - Marta Dolejšová

Zeměpis - Marián Púdelka

Matematika - Irena Plojharová

Přírodopis - Jan Patka

Fyzika - Milena Tuzarová

Chemie - Tomáš Kučera

Hudební výchova - Marcela Luciano

Výtvarná výchova - Darina Pávková

Tělesná výchova - Jan Patka, Matúš Janeček

Informatika - Lenka Holasová, Jaroslav Kalousek

Německý jazyk - Veronika Karlová

Španělský jazyk - Miriam Potočná

Člověk a svět práce - Darina Pávková

Rychle k cíli