Učitelé naší třídy

Český jazyk - Hana Grafnetrová

Anglický jazyk - Darina Pávková

Španělský jazyk - Nikola Sudíková

Francouzský jazyk - Lucie Čermáková

Dějepis - Lenka Holasová

Občanská výchova - Lenka Holasová

Zeměpis - Marián Púdelka

Matematika - Irena Plojharová

Přírodopis - Jan Patka

Fyzika - Irena Plojharová

Hudební výchova - Marcela Luciano

Výtvarná výchova - Lenka Holasová

Tělesná výchova - Jan Patka, Matúš Janeček

Informatika - Jaroslav Kalousek, Lenka Holasová

Chemie - Tomáš Kučera

Člověk a svět práce - Lenka Holasová

 

Rychle k cíli