Opakovací týden k přijímacím zkouškám

Publikováno: 22. 4. 2021 Autor(ka): Lenka Holasová

Vážení rodiče, milí žáci,

vedení školy nám umožnilo před přijímacími zkouškami na střední školy tzv. opakovací týden. Využijeme ho k řešení problémových úloh, k vysvětlování a dovysvětlení jevů, k jejich procvičování.

Z vyučovacích bloků Čj a M by si žáci měli odnést zkušenosti s vyplňováním záznamových archů k testům, zkušenosti s řešením úloh k několika typům různých textů, řešení testů v stanoveném limitu. Ujistí se, co jim nečiní problémy, co zvládají.

V příloze je přiložen harmonogram jednotlivých bloků.

Přeji všem krásné jarní dny, rodičům pevné nervy a dětem pozitivní myšlení před PZ.

Lenka Holasová

 

Přiložené soubory ke stažení

Rychle k cíli