Konzultace odevzdaných úkolů on-line - zeměpis, dějepis

Publikováno: 25. 3. 2021 Autor(ka): Marián Púdelka

Milí žáci, 

 

 

      dávám Vám do pozornosti konzultaci odevzdaných úkolů formou on-line. 

Konzultační hodiny by se konaly vždy v pondělí od 12:00 do 12:30. Podle 

potřeby i déle. Na konzultaci je nutné se vždy s učitelem Púdelkou domluvit 

o jeden den předem. Nejpozději do neděle, která je před konzultačním 

pondělkem. Je nutné napsat, jaké zadání chce žák konzultovat, abych 

ho mohl připravit. Zájem o konzultace formou on-line bude žák komunikovat 

prostřednictvím školního mailu.  

Mailová adresa učitele zde: pudelka@zsposepneho.cz 

Konzultace proběhne v místnosti výuky konzultovaného předmětu. 

 

Přeji hezký den 

 

učitel Marián Púdelka  

Rychle k cíli