19.5. - 21.5. Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

Publikováno: 17. 5. 2021 Autor(ka): Lenka Holasová
Vážení rodiče, milí deváťáci,
ve dnech 19.5. až 21.5. mají být vyhlášeny výsledky řádného termínu přijímacího řízení.
Informaci o přijetí najdete pomocí svého registračního čísla na webu SŠ a v budově SŠ.
Rozhodnutí o přijetí: poštou ani emailem zasílána není.
Pozor: do 10ti pracovních dnů od zveřejnění je nutné na SŠ odevzdat zápisový lístek jako potvrzení zájmu o studium na této SŠ.
Rozhodnutí o nepřijetí: ředitel střední školy zasílá.
Pozor: nejpozději do 3dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat na tuto SŠ odvolání.
Vzor odvolání: v příloze
Dále je možné podat nové přihlášky ke studiu na jiné SŠ, kde budou ještě volná místa.
Hodně štěstí přeje Mgr. Irena Plojharová
 

Přiložené soubory ke stažení

Rychle k cíli