Shrnutí týdne 8.-12.11.

Publikováno: 12. 11. 2021 Autor(ka): Adéla Dufková

Vážení rodiče, milé děti, 

další týden je za námi a já opět píšu naše pravidelné shrnutí týdne. Tento týden jsme zahájili antigenním testováním, druhé kolo bude následovat opět v pondělí. V českém jazyce jsme se tento týden učili o slovech spisovných/nespisovných, slovech citově zbarvených a opakovali jsme kořen, předpony a přípony. Slohovou výchovu jsme spojili s informatikou, kdy si děti vyzkoušely napsat e-mailem omluvenku. V literatuře jsme v pátek četli text zaměřený na čtení s porozuměním. V matematice jsme pokračovali v číslech do 10 000, tentokrát jsme probírali sčítání a odčítání. V pátek byla součástí center aktivit geometrie, kde jsme se zaměřili na rýsování rovnoběžek a kolmic. Ve vlastivědě jsme se učili orientovat v plánech měst a v přírodovědě jsem začali s tématem podzim. Podzimní byla i výtvarná výchova ve středu, kdy si děti obtiskávaly různé druhy přírodnin a hledaly v nich zvířata či předměty. Podrobnější informace k učivu najdete jako obvykle v google classroom. 

V pondělí bude třídnická hodina a také třídní schůzky. Odkaz na třídní schůzky najdete v příspěvku v sekci aktuality. Čas třídních schůzek je 17:30.

Přeji všem krásný víkend.

- Adéla Dufková

Rychle k cíli