Shrnutí týdne 23.-27. 1.

Publikováno: 27. 1. 2023 Autor(ka): Adéla Dufková

Milí rodiče, 

blíží se nám konec prvního pololetí. Všem moc děkuji za spolupráci při tripartitách. Moc ráda jsem vás všechny viděla a těším se na ty, které ještě uvidím. Z výsledků hlasování o akci vyplynulo, že je větší zájem o bowling. Akci bych ráda uskutečnila v druhé polovině února. Podrobněji bych vás informovala a zjišťovala zájem až v druhém únorovém týdnu. 

V českém jazyce jsme se tento týden učili o podmětu nevyjádřeném a několikanásobném. Ve čtvrtek jsem pro děti připravila zážitkovou hodinu o bajkách a děti naopak pro mě v pátek bajky zdramatizovaly. 

O škole a školních předmětech jsme se učili v anglickém jazyce. Také jsme narazili na pojmenování času a vyjádření časových údajů. 

V matematice jsme procvičovali učivo o početních operacích s přirozenými čísly. Hodiny byly spíše opakovací, ovšem děti se i učily počítat správně v pořadí podle důležitosti početní operace. 

Ve vlastivědě se blížíme ke konci 2. světové války. Mám velkou radost, že děti učivo baví a samy si zjišťují informace a zajímají se o to. V přírodovědě jsme doprobírali povrch těla a v pátek všechny soustavy zopakovali. V následujících týdnech nás čekají mimo jiné i vnitřní orgány. 

V pracovních činnostech jsme ještě jednu hodinu pokračovali v oblíbeném merkuru a ve výtvarce děti měly stále téma lidské tělo. 

Příští týden nás čeká zkrácené vyučování. V úterý máme pouze 4. vyučovací hodiny, protože dětem bude rozdán výpis z vysvědčení. Ve čtvrtek nás čeká projektový den. Pro třídu jsem objednala workshop na téma "Voda nad zlato", který proběhne první dvě vyučovací hodiny. Následně si s dětmi uděláme reflexi a budeme dále s tématem pracovat. V pátek děti čakají pololetní prázdniny. 

Všem přeji krásný víkend!

- Adéla

 

Rychle k cíli