Shrnutí týdne 31.10.-4.11.

Publikováno: 4. 11. 2022 Autor(ka): Adéla Dufková

Milí rodiče, 

už je tu listopad. Měsíce ve škole utíkají čím dál rychleji a nám se pomalu blíží první čtvrtletí. Nejprve bych všem ráda poděkovala za účast na našem halloweenském setkání. Moc ráda jsem vás všechny viděla!

Tento týden jsme s dětmi dělaly mnoho nového. V českém jazyce jsme opakovali mě/mně a následně začali novou látku - psaní předpon s-, z-, vz-. Jde o velmi obtížné učivo, takže z něj budeme psát brzy několik malých procvičovacích testů, aby si látku děti pořádně upevnily. V matematice jsme se učili o souřadnicích a grafech. Děti dostaly za úkol sledovat u sebe nějaký jev během týdne a průběžně zaznamenávat. Poté si z toho mají vytvořit spojnicový graf. Také jsme opakovali římské číslice. V přírodovědě jsme jen opakovali učivo o vesmíru. Zkusili jsme si zahrát několik her včetně hry únikové. Na učivo o vesmíru jsme navázali v pracovních činnostech, kde si děti ve dvou skupinách tvoří závěsnou sluneční soustavu. Ve vlastivědě jsme se učili o 19. století. V angličtinách obě skupiny dokončily první lekci a v následujících týdnech nás čeká lekce druhá. V pátek jsme opět pracovali s tablety. Děti si tentokrát zkusily kahoot, který jsme naposledy používali v distanční výuce. 

Příští týden v úterý nás čeká workshop Post Bellum. Workshop má téma "Slibuji na svou čest" a bude se zaměřovat na meziválečné období. Workshop je plánovaný na 2.-5. vyučovací hodinu. První a poslední hodina proběhne dle rozvrhu. 

Ve středu se některé děti fotí na vánoční fotografie. Protože máme v úterý workshop, nemohou děti odcházat na fotografie se sourozenci v úterý. Ve středu tedy proběhnou jak fotografie jednotlivců dětí z 5.A, tak i fotky se sourozenci z jiných tříd. (Vím, že pro některé to bude komplikace, protože musíte mnohdy mladší sourozence nastrojit na oba dny, jinak to však nešlo kvůli našemu workshopu udělat.)

V pondělí třidnická hodina není.

Přeji všem krásný víkend!

- Adéla

 

Rychle k cíli