Shrnutí týdne 3.-7.10.

Publikováno: 7. 10. 2022 Autor(ka): Adéla Dufková

Milí rodiče, 

v českém jazyce jsme tento týden určovali kořen slova a také přípony, předpony a koncovky. Ve čtení pokračujeme v mimočítankové četbě knihy Prašina. V matematice jsme převáděli jednotky hmotnosti, počítali slovní úlohy a také rýsovali trojúhelník. Děti by již měly znát pojmy odvěsna a přepona. Ve vlastivědě jsme začali probírat národní obrození. Příští týden píšeme opakovací test a děti mají za úkol si připravit pár vět o jednom národním obrozenci. V přírodovědě jsme dokončili horniny, minerály a paliva, také nás příští týden čeká opakovací test. V pátek jsme s dětmi začaly učivo o vesmíru, na které naváže pondělním výlet do planetária. Pracovní činnosti tento týden všechny děti bavily. Tvořili jsme nové věci ze starého textilu. Děti si přinesené textilie barvily, stříhaly a tvořily něco nového a originálního. Do angličtiny nám tento týden poprvé přišel rodilý mluvčí, jmenuje se Jake a určitě dětem přinese mnoho zkušeností a pomůže jim lépe rozumět mluvené angličtině. Toto nebyla jediná novinka tohoto týdne. V pátek jsme si poprvé vyzkoušeli v centru aktivit pracovat na školních tabletech a v hudební výchově hrát na boomwhackery. Protože některé dětí reprezentovaly školu na Cross cupu, tyto nové aktivity vyzkoušíme i příští týden, aby chybějící děti o nic nepřišly. 

V pondělí nás čeká výlet do planetária. S dětmi máme sraz nejpozději v 7:55 před školou. S sebou: svačina, pití, blok, psací potřeby, žákovský průkaz, kapesné, legitka na MHD (kdo nemá, nevadí, mám pro děti potvrzení o věku ze školy, ale lépe ať mají něco i u sebe). V planetáriu nás čeká výstava a kino o objektech ve vesmíru. Návrat bude nejpozději ve 13:00 do školy. 

V pondělí třídnická hodina není, proto budou děti po návratu z planetária (a po obědě) odcházet domů.

DOUČOVÁNÍ: protože se přihlásilo hodně dětí na doučování, rozdělila jsem je na tři skupiny (PO+ST - doučování k aktuální látce ve škole, dopisování testů, ČT - doučování pro děti navíc): 

Pondělí - pokud je třídnická hodina tak od 13:50 do 14:30, pokud není třídnická hodina, tak místo ní. 

Středa - od 14:00-14:45

Čtvrtek - od 12:45-13:30

 Děkuji všem běžcům za reprezentaci školy a gratuluji všem k nádherným výkonům a účasti na Cross cupu. 

Krásný víkend!

- Adéla

 

Rychle k cíli