Učitelé naší třídy

Třídní učitelka: Klára Papáčková

Učitelé jednotlivých předmětů:

Český jazyk: Klára Papáčková

Anglický jazyk: Mgr. Zuzana Petráňová, Gabriela Bušková

Prvouka: Klára Papáčková

Matematika: Klára Papáčková

Hudební výchova: Mgr. Marcela Luciano 

Výtvarná výchova: Klára Papáčková

Tělesná výchova: Klára Papáčková

Pracovní činnosti: Bc.Michaela Kohoutová

Informatika: Ing. Zdeněk Fejtek, Matuš Janeček 

 

Rychle k cíli