O třídě

O třídě

Do třídy 3. A chodí 23 milých, kamarádských a šikovných dětí. V naší třídě máme jen 10 holčiček, zatímco chlapců je 13. Společně se snažíme každý den co nejvíce rozšiřovat své znalosti a dovednosti.

Když se nám něco nedaří, vždy se navzájem podporujeme a pomáháme si. Jsme skvělý tým a společně se snažíme dosáhnout co nejlepších výsledků ve všem, co děláme.

Rychle k cíli