Souhrn učiva za 13.9.2023

Publikováno: 13. 9. 2023 Autor(ka): Klára Papáčková

Krásné odpoledne všem, 

přináším informace ohledně pracovní aktivity ve třídě. 

 Dnes jsme si ukazovali v matematice správný zápis slovních úloh dle cvičení 8 na straně 7 v učebnici. Společně jsme doplnili v pracovním sešitě příklad č. 2 a 3 ze str. 5. V českém jazyce zopakovali co jsou slova nadřazená, podřazená a slova souřadná. Ve školním sešitě si procvičili souhlásky ze cvičení 10 na str. 8 . Ústně zpracovali cvičení 12,13,14 ze str. 9.  Někteří žáci zapomínají si nosit sešity do školy. Proto v pátek si budu  vybírat pracovní sešity z matematiky pro kontrolu. 

S přáním hezkého dne

Klára Papáčková 

Rychle k cíli