Přihláška a podmínky přijetí do ŠD

Publikováno: 4. 9. 2023 Autor(ka): Klára Papáčková
Vážení rodiče, 
prosím o vyplnění přihlášek do školní jídelny na tento rok. 
Přihláška je platná pro daný školní rok a v následujícím školním roce je nutné vyplnit novou přihlášku.
V novém školním roce nemůže být žák přijat do družiny bez vyplněné přihlášky a kopie dokladu o úhradě. Jakékoli změny v zápisním lístku musí být provedeny písemně s datem a podpisem rodičů.
 
Děkuji za pochopení. 
 
S pozdravem 
Klára Papáčková 

Rychle k cíli