Důležité tiskopisy k vyplnění a podpisu

Publikováno: 8. 9. 2023 Autor(ka): Klára Papáčková

Vážení rodiče, 

doufám, že máte příjemný den. Ráda bych vás upozornila na dva důležité dokumenty, které jsem rozdala vašim dětem dnes v rámci našeho školního procesu. Prosím o jejich vyplnění a následný návrat ve stanoveném termínu.

  1. Generální souhlas: Tento dokument je nezbytný pro zajištění toho, aby vaše děti mohly bezpečně a plnohodnotně participovat ve všech školních aktivitách. Očekáváme, že tuto formu podepíšete, aby byla zajištěna bezpečnost a dobrý průběh všech akcí.

  2. Kontrola osobních údajů: Ochrana osobních údajů je nám velmi důležitá. Tento tiskopis nám pomůže udržovat aktuální a přesné informace o vašem dítěti, což je důležité pro jeho/její bezpečí a zajištění vhodné komunikace.

Prosím, zajistěte, aby byly tyto dokumenty vyplněny co nejdříve. Ideálně bych je chtěla mít zpět do pondělí [11.9.2023]. 

Pokud máte jakékoliv otázky ohledně těchto dokumentů, nebo potřebujete jakoukoliv další pomoc, neváhejte mě kontaktovat. 

 

Příjemný víkend

Klára Papáčková 

 

 

Rychle k cíli