Ostatní zájmová činnost

Florbalový kroužek pro chlapce a dívky z 1. až 7. tříd - Olymp Florbal 

Čas kroužku: středa 14.40 - 15.45 hod. (1. - 4. třída), středa 15.45 - 16.45 hod. (5. - 7. třída)

Místo konání kroužku: tělocvična naší školy 

Cena kroužku: 1.150 Kč/pololetí

První hodina: 30. 9. 2020

Kontakty: www.olympflorbal.cz, krouzky@olympflorbal.cz, tel. 724 052 617, 602 586 695

Přihlášení na florbalový kroužek je možné pomocí online přihlášky na webu www.florbalprodeti.cz.

 

Vážení rodiče,

z důvodu zhoršené epidemiologické situace bude zahájení všech kroužků posunuto nejdříve na 1. 11. 2020.

Děkujeme za pochopení!

 

Rychle k cíli