Učitelé naší třídy

Český jazyk - Hana Grafnetrová

Anglický jazyk - Darina Pávková

Francouzský jazyk - Lucie Čermáková

Španělský jazyk - Martina Molina Lopezová

Dějepis - Jozefína Lomitzká

Občanská výchova - Veronika Dočekalová

Člověk a svět práce - Lenka Holasová 

Zeměpis - Michal Červenka

Matematika - Michal Červenka

Přírodopis - Marcela Kolářová

Fyzika - Milena Tuzarová

Chemie - Marcela Kolářová

Hudební výchova - Marta Dolejšová

Výtvarná výchova - Marcela Kolářová

Tělesná výchova - Kateřina Suchá, Jan Patka

Informatika - Petr Menzel

Rychle k cíli