Učitelé naší třídy

TŘÍDA 8. A

 
Třídní učitelka: Ing. Marie Kárníková
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
Další učitelé ve třídě:

Český jazyk - Mgr. Josefína Lomitzká

Anglický jazyk - Ing. Marie Kárníková

Německý jazyk - Veronika Karlová

Dějepis - Mgr. Monika Kleknerová

Občanská výchova - Mgr. Marta Dolejšová

Zeměpis - Mgr. Marián Púdelka

Matematika - Mgr. Milena Tuzarová

Přírodopis - Jan Patka

Fyzika - Ing. Ladislava Rýdlová

Chemie - Ing. Ladislava Rýdlová

Člověk a svět práce - Mgr. Marcela Luciano

Hudební výchova - Mgr. Marcela Luciano

Výtvarná výchova - Ing. Marie Kárníková

Výchova ke zdraví - Lenka Holasová 

Tělesná výchova - Lukáš Teplý

Informatika - Ing. Jaroslav Kalousek

 

Rychle k cíli