Učitelé naší třídy

Třídní učitel: Mgr. Šárka Skotáková

Český jazyk: Mgr. Hana Grafnetrová

Anglický jazyk: Markéta Hrbková, Bc. Miriam Potočná

Německý jazyk: Gabriela Bušková, Dis

Španělský jazyk: Bc. Miriam Potočná 

Dějepis: Mgr. Monika Kleknerová

Matematika: Mgr. Irena Plojharová

Fyzika: Ing. Jaroslav Kalousek

Přírodopis: Jan Patka

Zeměpis: Šárka Skotáková

Hudební výchova: Kateřina Nečesaná

Výtvarná výchova: Kateřina Nečesaná

Tělesná výchova: Mgr. Tereza Kadlecová, Dis., Jan Patka

Občanská výchova: Mgr. Marcela Luciano

Informatika: Ing. Klára Piškaninová, Mgr. Matúš Janeček
 
Chemie: Ing. Ladislava Rýdlová 
 
Výchova ke zdraví: Lenka Holasová
 
Člověk a svět práce: Jan Patka      
 
 
Třídnická hodina: Pondělí 

Rychle k cíli