Policie ČR - beseda

Publikováno: 10. 11. 2019

V úterý 4. 11.  jsme se společně se třídou 5.A zúčastnili besedy s příslušníkem Policie ČR panem nadpraporčíkem Bicanem na téma závislost na mobilu a na dalších elektronických zařízeních. Bylo to velmi přínosné pro žáky, kteří v současné době si stále hrají s mobilem, doma sedí u počítače a tabletu. 

Rychle k cíli